Igrzyska olimpijskie w Tokio – część 2.

Tegoroczne igrzyska olimpijskie są nietypowe co najmniej z dwóch względów: zostały bezprecedensowo przesunięte o rok z powodu światowej pandemii, a kibicować sportowcom możemy jedynie przed ekranami telewizorów, komputerów i smartfonów.

Igrzyska olimpijskie w Tokio w 1964 roku całkowicie zmieniły Japonię, zaś tegoroczne mają być najbardziej innowacyjne w historii imprezy. I nie chodzi tu tylko o zastosowanie nowych technologii jak Projekt Tokyo 2020 Robot, który ma na celu promowanie powszechnego wykorzystania robotów w społeczeństwie jako części dziedzictwa igrzysk. Ich koncepcja opiera się na 3 podstawowych założeniach:

  • Striving for your personal best – sportowiec ma zapewnione najlepsze warunki, by osiągać rekordy życiowe;
  • Unity in Diversity – promocja tolerancji, idei „jedności w różnorodności” wśród obywateli świata;
  • Passing on Legacy for the future – IO Tokio 2020 umożliwią Japonii promowanie przyszłych zmian na całym świecie i pozostawienie pozytywnej spuścizny dla przyszłych pokoleń.

Powyższe idee wyrażają się także w motto tegorocznych igrzysk: United By Emotion. Gospodarze chcieli w nim zawrzeć przesłanie dla świata, w tym wszystkich wolontariuszy i sportowców z ponad 200 Narodowych Komitetów Olimpijskich i Drużyny Olimpijskiej Uchodźców, a także dla miliardów osób oglądających igrzyska przez telewizję i Internet na całym świecie, że jest więcej rzeczy, które bardziej nas jednoczą niż dzielą. Podobne symboliczne przesłanie ma sztafeta z ogniem olimpijskim, która wystartowała 25 marca z Fukushimy i zakończy swój bieg 23 lipca podczas ceremonii otwarcia Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Jej motywem przewodnim jest hasło Hope lights our way, a jej trasa wiedzie przez rejony dotknięte w 2011 r. przez trzęsienia ziemi i tsunami.

W koncepcji IO Tokio 2020 bardzo ważne miejsce zajęła także realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w kształcie ustalonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 2015 r. została przyjęta „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” i 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), w których określono, że „sport jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój”. Miasto-organizator wdrożył ją w praktyce pod hasłem Be better, together. For the planet and the people na wielu płaszczyznach w tym m.in.:

  • Towards Zero Carbon – promocja oszczędności energii i wykorzystywanie energii odnawialnej w tym na obiektach sportowych, używanie pojazdów niskoemisyjnych;
  • Zero Wasting – zarządzanie zasobami poprzez zasadę 3R (redukcja, ponowne użycie, recykling);
  • City within Nature/Nature within the City – dbałość o środowisko naturalne i bioróżnorodność;
  • Prawa człowieka, praca i uczciwe praktyki biznesowe – IO będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Najbardziej namacalnym dla sportowców symbolem tych ekologicznych działań będą medale wykonane z recyklingu elektrośmieci oraz podia olimpijskie z plastiku. W dostarczenie surowców zaangażowani byli wszyscy Japończycy.

Bardzo ważnym elementem są też kwestie związane z równością płci w sporcie (gender equality). W Tokio 2020 udział kobiet po raz pierwszy w historii będzie rekordowo wysoki – bliski 49%. Pamiętajmy, że gdy kobiety wystąpiły w igrzyskach po raz pierwszy (Paryż 1900) stanowiły 2,2% wszystkich startujących zawodników.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 2021 roku. Imprezę w całości będzie można oglądać na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze – Eurosport jest Oficjalnym Partnerem Medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zachęcamy wszystkich do kibicowania Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej!

Dowiedz się więcej o Tokio 2020: