Informacja PKOl w sprawie kampanii Pekin 2022

Polski Komitet Olimpijski informuje, że hasło promocyjne kampanii XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 „Silni razem – Team Polska Pekin 2022” to nawiązanie do kampanii Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Stronger Together” oraz oficjalnego motto światowego Ruchu Olimpijskiego CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, które w roku 2021 zostało uzupełnione o słowo COMMUNIS. Brzmi ono zatem SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ – RAZEM.

Intencją MKOl jest to, by Narodowe Komitety Olimpijskie zachowały jedność w komunikacji tego przesłania.

Propozycja zmiany hasła została przedstawiona przez Prezydenta MKOl Thomasa Bacha w kwietniu 2021 roku, a Sesja MKOl zatwierdziła je 23 lipca 2021 roku. Intencją MKOl jest między innymi podkreślenie jedności i siły Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego oraz wspólnej walki i wysiłków przeciwko pandemii Covid-19.

Polski Komitet Olimpijski chce pokazać jedność i silę w dążeniu do celu, wspólnotę wartości Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 oraz siłę Polski i Team Polska na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

Hasło „Silni razem – Team Polska” nie było zastrzeżone i zostało przez PKOl zgłoszone do Urzędu Patentowego.

Polski Komitet Olimpijski jest organizacją autonomiczną działającą w strukturach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W swojej działalności kieruje się olimpijskimi wartościami i je promuje.

Biuro Komunikacji PKOl