IX Międzynarodowa Olimpiada Szkół Polonijnych w Irlandii

Polska Szkoła SEN w Dublinie zaprasza całą Polonię – szkoły, organizacje, dzieci, młodzież, dorosłych oraz przyjaciół z Polski do wspólnej zabawy w ramach IX Międzynarodowej Olimpiady Szkół Polonijnych w Irlandii.

W związku z pandemią COVID-19 i odwołaniem całego kalendarza imprez polonijnych – w tym irlandzkiej olimpiady 2020 – tegoroczne wydarzenie zostało przeniesione do Internetu. Wszystkie konkurencje w trybie online zostaną rozegrane 6 czerwca 2020. Wielką galę nagrodzonych – wirtualną i stacjonarną – zaplanowano w drugiej połowie września 2020. Temat przewodni Pierwszej Zdalnej Światowej Olimpiady to: „Razem globalnie na kwarantannie!”.

Olimpiada odbędzie się w konkurencjach językowych, naukowych, sportowych i artystycznych.

Organizatorzy wydzielili także konkurs poetycki, literacki, aktorski i słynne „Wierszowisko” organizowane przez Polską Macierz Szkolną w Wielkiej Brytanii. „Wierszowisko” posiada odrębny regulamin i swoje własne terminy realizacji i rozstrzygnięć.

Polski Komitet Olimpijski wspiera działalność polonijną oraz angażuje się w wiele inicjatyw organizowanych przez Polonię. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, prowadzi  wystawy i spotkania z Olimpijczykami. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem Witolda Rybczyńskiego.

PKOl