Kondolencje prezesa PKOl

W związku ze śmiercią profesora Szewacha Weissa Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – złożył kondolencje ambasadorowi Izraela w Polsce oraz prezesowi Narodowego Komitetu Olimpijskiego Izraela.

– W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i swoim własnym proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia w związku ze śmiercią Pana Profesora Szewacha Weissa, Przewodniczącego i Posła do Knesetu, Ambasadora Izraela w Polsce, Kawalera Orderu Orła Białego, wielkiego przyjaciela Polski i polskiego Ruchu Olimpijskiego. Jako Polski Komitet Olimpijski mieliśmy zaszczyt kilkukrotnie gościć Profesora Weissa w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Zawsze była to okazja do pogłębienia znajomości relacji polsko-izraelskich, ale także do wspomnień wojennych losów Profesora i Jego Rodziny. Wielokrotnie mogliśmy wysłuchać mądrego zdania Profesora na tematy bieżące i wiem, że bardzo wspomagał nasz Kraj na drodze wzajemnego zrozumienia i dialogu. Jest to dla nas i polskiej Rodziny Olimpijskiej ogromna strata. Łączymy się w bólu z Najbliższymi i rodakami Profesora Szewacha Weissa. Cześć Jego Pamięci! – napisał w liście skierowanym do Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce oraz Przewodniczącego Narodowego Komitetu Olimpijskiego Izraela – prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Szewach Weiss urodził się 5 lipca 1935 roku w Borysławiu (obecnie Ukraina), w rodzinie żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców, rodzinie Weissów udało się zbiec z getta. Najpierw ukrywali się u Ukrainki, Julii Lasotowej, później u polskiego małżeństwa Anny i Michała Górali, a następnie u Polki Marii Potężnej. W 1947 roku rodzina Szewacha Weissa wyemigrowała do Izraela. W latach 60. ubiegłego wieku Szewach Weiss służył w izraelskiej armii, skończył studia i oddał się pracy naukowej, a następnie polityce.

Szewach Weiss był politologiem, profesorem nauk politycznych, dyplomatą. Był członkiem Knesetu przez 18 lat, od 1981 do 1999 roku. W latach 1992-1996 pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu. Był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003. Był też przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Jad Waszem.

Był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz honorowym obywatelem Wałbrzycha i Kalisza. 

W styczniu 2017 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Go Orderem Orła Białego. Weiss został odznaczony „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael”. 

Prof. Szewach Weiss miał 87 lat.