List Thomasa Bacha do Prezesa PKOl

Thomas Bach – Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podziękował Andrzejowi Kraśnickiemu – Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego za wsparcie w trudnym i nadzwyczajnym czasie dla światowego sportu.

– Dziękuję za Twoje wsparcie – dla mnie osobiście i dla Ruchu Olimpijskiego – w czasie pandemii Covid-19, która dotyka każdego na całym świecie. Decyzja o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 była trudna, ale została podjęta dopiero po wielu przemyśleniach i konsultacjach – nie tylko z Komitetem Organizacyjnym Tokio 2020 i Rządem Japonii, ale także ze wszystkimi organizacjami tworzącymi Międzynarodowy Ruch Olimpijski, w tym Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, Międzynarodowymi Federacjami Sportowymi i partnerami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – napisał Thomas Bach w liście do Prezesa PKOl.

Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wyraził wdzięczność i uznanie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zaufanie i wsparcie, które są doskonałym wyrazem jedności Ruchu Olimpijskiego w tych niespotykanych okolicznościach. Przekazał też, że MKOl – w duchu Solidarności Olimpijskiej – będzie wspierał Narodowe Komitety i sportowców w tym trudnym czasie.

– MKOl nadal będzie zachęcał do wspierania sportowców i uprawiania sportu na poziomie krajowym oraz wzmacniał Narodowe Komitety Olimpijskie. Dlatego też Solidarność Olimpijska rozszerzyła szereg swoich programów i budżetów – głównie tych bezpośrednio związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020, które odbędą się w 2021 roku – poinformował Thomas Bach.

Prezydent Thomas Bach wyraził nadzieję, że przełożone Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 będą udane. Na ręce Prezesa Andrzeja Kraśnickiego skierował życzenia do Polskiej Rodziny Olimpijskiej: Bądźcie Silni, Bądźcie Aktywni, Bądźcie Zdrowi.

Polski Komitet Olimpijski jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) oraz Stowarzyszeniem Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego aktywnie działa we wszystkich tych organizacjach międzynarodowych. Jest Członkiem Komisji Problemowej MKOl „Zawodnicy i Ich otoczenie” oraz członkiem Komitetu Wykonawczego EOC i ANOC. 22 marca 2020 roku PKOl – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz równe szanse w kwalifikacjach olimpijskich – zaapelował do MKOl o nowy termin Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

www.olimpijski.pl
Fot.: Szymon Sikora/PKOl