Walka z dopingiem – rozmowy w PKOl

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Witold Bańka – Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) rozmawiali w PKOl na temat obecnej sytuacji w sporcie, innowacjach antydopingowych planowanych przez WADA i współpracy w zakresie walki z dopingiem.

– Walka z dopingiem w sporcie jest jednym z naszych priorytetów. We współpracy z Polską i Światową Agencją Antydopingową chcemy efektywnie przeciwdziałać temu zjawisku w sporcie. Naszym wspólnym celem jest realizacja działań antydopingowych, ochrona zdrowia publicznego oraz rozwój sportu olimpijskiego w Polsce opartego na zasadach czystej gry. Wszyscy zawodnicy muszą być wolni od dopingu. Wierzymy, że czysta i uczciwa rywalizacja to wartość, jakiej będą przestrzegać nasi sportowcy – podkreślił Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W ostatnich latach działania z obszaru walki z dopingiem w sporcie nabrały nowej dynamiki. Powstała ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, utworzono Polską Agencję Antydopingową, wyodrębniono instytucjonalnie z Instytutu Sportu PIB laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową. W 2019 r. w Katowicach odbyła się z sukcesem Światowa Konferencja Antydopingowa. Na rozwój krajowej i globalnej walki z dopingiem w sporcie wpływa aktywna działalność Ministerstwa Sportu oraz Światowej Agencji Antydopingowej, której szefem jest Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki w latach 2015-2019.

– Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie walki z dopingiem. Naszym celem jest eliminacja tego zjawiska i skuteczna walka, z tymi którzy nie przestrzegają elementarnych zasad i reguł obowiązujących w sporcie. Zrobię wszystko by uwolnić światowy sport od nadużyć – powiedział Witold Bańka – Szef Światowej Agencji Antydopingowej.

Przypomnijmy – 24 lutego 2020 r. w Centrum Olimpijskim PKOl Polska Agencja Antydopingowa, Polski Komitet Olimpijski oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podpisali porozumienie na rzecz wspólnej walki z dopingiem. Celem tej inicjatywy jest ochrona zdrowia publicznego, realizacja działań antydopingowych oraz rozwój sportu olimpijskiego w Polsce opartego na zasadach fair play.

Strony porozumienia współpracują w zakresie informowania o produktach leczniczych, które zawierają substancje zabronione oraz rozpowszechniają wśród sportowców, kadry trenerskiej i działaczy sportowych wiedzę o negatywnych skutkach – zdrowotnych i prawnych – niekontrolowanego stosowania substancji zabronionych przez osoby uprawiające sport.

www.olimpijski.pl
Fot.: Tomasz Piechal/PKOl