„Metafiguracje. Omdlenie.” Sławomira Lipnickiego w PKOl

Polski Komitet Olimpijski i Galeria (-1) przedstawiają niejednoznaczną i krytyczną wystawę prac Sławomira Lipnickiego „Metafiguracje. Omdlenie.”

Wystawę można oglądać w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie do 7 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy na filmową prezentację wystawy.