Mistrz Ceremoniału Sportowego – nowa oferta PKMS

Polska Korporacja Menedżerów Sportu we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim ogłasza rekrutację do udziału w nowym programie szkoleniowym pod nazwą: Mistrz Ceremoniału Sportowego.

Rosnące w ostatnich latach znaczenie polskich organizacji sportowych, jako bardzo dobrych organizatorów międzynarodowych imprez sportowych owocujące przyznawaniem Polsce organizacje kolejnych wielkich zawodów o światowym czy europejskim znaczeniu.  Pomyślne przeprowadzenie tych imprez wymaga dobrze przygotowanej kadry sportowych dyplomatów.

Program adresowany jest do pracowników i działaczy polskich związków sportowych, pracowników jednostek administracji publicznej (państwowej i samorządowej) i pracowników, działaczy organizacji pozarządowych (np. klubów sportowych).

Program obejmuje m.in. wykłady i ćwiczenia z zakresu: protokołu, etykiety, bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, zasad organizacji imprez i organizacji kontaktów z mediami.

Zajęcia prowadzić będą m.in. doświadczeni przedstawiciele polskiej dyplomacji, działacze organizacji sportowych z dużym doświadczeniem w organizacji wielkich międzynarodowych imprez sportowych.

Zajęcia odbywać będą się w Centrum Konferencyjnym klubu sportowego „Warszawianka” w Warszawie przy ul. D. Merliniego 2A. Sesja inauguracyjna odbędzie się 21 października br. (początek godz. 9:00), kolejne sesje w dniach: 27 października, 17 i 24 listopada br. (Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany osobom zainteresowanym po przyjęciu zgłoszenia).

Uroczyste wręczenie dyplomów certyfikowanych przez PKOl i PKMS odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa na stronie: www.pkmssport.com lub pod numerem telefonu: 601 269 635.

Zgłoszenia można składać do 14 października br., na adres e-mail: [email protected]

PKMS