Nagroda Logos OLIMPIJSKI 2022 – odroczona

Z uwagi na aktualne wydarzenia na świecie, decyzją Przewodniczącego Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. Józefa Lipca, posiedzenie Jury oraz kontynuacja przebiegu przyznania nagrody, zostaje odroczona do września 2022. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi przed 14 października. Przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Logos OLIMPIJSKI zostało zakończone według regulaminu 1 marca. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 022 560 37 67.