Nowy rok szkolny – życzenia dla nauczycieli i uczniów!

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – uczestniczył w inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Prezes PKOl złożył życzenia wszystkim uczniom i nauczycielom. Podkreślił jak ważny jest sport w codziennym życiu i wychowaniu. 

Szkoła Podstawowa nr 368 w Warszawie za patronów wybrała sobie Polskich Olimpijczyków – wspaniałe, waleczne postaci, które wiele poświęciły by reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Wierzę, że ich determinacja i ciężka praca jest i zawsze będzie dla Was wzorem do naśladowania. Życzę wszystkim nauczycielom dużo satysfakcji, optymizmu, zdrowia, szacunku podopiecznych i ich rodziców. A Wam, drodzy uczniowie, wielu sukcesów w nauce i sporcie. Cieszę się, że wszyscy jesteście ambasadorem Ruchu Olimpijskiego i należycie do wielkiej Olimpijskiej Rodziny. Mam także ogromną nadzieję, że są tutaj przyszli olimpijczycy – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podczas inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

Szkoła została powołana jako Gimnazjum nr 164 z oddziałami integracyjnymi 1 września 2009 roku. W 2012 r. – w wyniku konsultacji zespołów klasowych, wychowawców, całej rady pedagogicznej i rodziców – podjęto decyzję, aby jej patronem zostali Polscy Olimpijczycy. 

Nauka i sport to dziedziny, które wiele łączy, a olimpijska dewiza ,,szybciej ,wyżej ,mocniej – razem” – wielka w swoim przesłaniu, ale też piękna w swojej prostocie – może odgrywać szczególne znaczenie w edukacji. Uczniowie każdego dnia chcą przekraczać kolejne bariery, pokonywać swoje słabości, doskonalić chart ducha i ciała, dlatego też chcieliśmy, by idee olimpijskie stały się wzorem do wszechstronnego rozwoju – podkreśla Dyrektor Szkoły Krystyna Sosnowska.

25 października 2013 r. nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Polskich Olimpijczyków. W 2017 r., w wyniku reformy oświaty, dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 368 im. Polskich Olimpijczyków.

W inauguracji nowego roku szkolonego 2021/2022 uczestniczyła między innymi Izabela Ziątek – zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka. Podczas uroczystości uczniowie wręczyli prezesowi PKOl pamiątkową koszulkę, a Andrzej Kraśnicki przekazał uczniom maskotkę z Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. 

Życzenia Prezesa PKOl dla nauczycieli i uczniów z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo Pedagodzy,

Drodzy uczniowie, 

Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że w Polsce tak wiele szkół nosi imię Polskich Olimpijczyków. Budujące jest to z jaką determinacją Kadra Pedagogiczna angażuje się w promocję sportu, zdrowego stylu życia i olimpijskich wartości. To niezwykle ważne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziękuję wszystkim nauczycielom, że pomagają Państwo swoim wychowankom spełniać marzenia, osiągać wyznaczone cele, być zdeterminowanym, doskonalić umiejętności, walczyć fair play, cieszyć się z sukcesów i godnie podnosić po niepowodzeniach. 

Życzę wszystkim, by słowa olimpijskiego credo: „Najważniejsze w igrzyskach olimpijskich jest nie zwycięstwo, ale udział”, podobnie jak w życiu nie jest najważniejszy triumf, ale walka. Nie samo zwycięstwo jest istotne, lecz sprawiedliwa rywalizacja towarzyszyła Wam nie tylko w sporcie, ale też w nauce, codziennym życiu i relacjach z otoczeniem.

Życzę całej społeczności szkolnej wszystkiego najlepszego – zdrowia, codziennego optymizmu, powodzenia w realizacji celów, sukcesów w nauce i sporcie, który jest istotnym elementem codziennego wychowania. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia na nowy rok szkolny 2021/2022. 

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego