Obradował Olimpijski Sejmik Polonijny

W Pułtusku, z bazą w miejscowym XV-wiecznym  Zamku odbyły się jednocześnie – dwie ważne dla polonijnego sportu imprezy. To XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i XXVI Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl. Zgromadziły one przeszło 500 uczestników z 27 państw, które zamieszkują nasi rodacy. Organizatorami przedsięwzięcia – przy wsparciu lokalnych władz oraz partnerów i sponsorów są: obchodzące właśnie 30-lecie działalności Stowarzyszenie „Wspólnota polska” i Polski Komitet Olimpijski.

Wszystko rozpoczęła, przeprowadzona z iście olimpijskim ceremoniałem, uroczystość otwarcia. W przyzamkowym amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona były oficjalne przemówienia (m.in. szefa „Wspólnoty polskiej” Dariusza P. Bonisławskiego i Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego), ślubowanie zawodników i sędziów oraz zapalenie (przez 2-krotnego medalistę olimpijskiego w szermierce – Marian Sypniewskiego) igrzyskowego znicza.

Tego samego dnia miało miejsce inauguracyjne spotkanie uczestników Sejmiku. W jego trakcie zapoznano przybyłych z programem ich pobytu na imprezie oraz wybrano starostę i starościnę spotkania działaczy i organizatorów polonijnego życia sportowego. Na te funkcje w głosowaniu zostali wybrani: Michał Przybylski z Norwegii i Danuta Azman-Zieliński z Kanady. A w ogóle – w wydarzeniu uczestniczą nasi rodacy niemal z całego świata – od Peru, Brazylii, USA czy RPA po Szwecję, Białoruś, Litwę i Rosję. Co ciekawe – oprócz prawdziwych „weteranów”, mających za sobą udział w nawet kilkunastu sejmikach, nie brak wśród uczestników debiutantów, w tym – przedstawicieli polonijnej młodzieży.

Od poniedziałkowego poranka ruszyła sportowa rywalizacja – na początek w pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym i biegu na dystansie 5 km. Emocji było co niemiara, a najlepszych pod koniec dnia uroczyście nagradzano na podium medalami. Specjalne puchary „fair play” dla przedstawicieli każdej z 17 dyscyplin objętych programem igrzysk ufundował Polski Komitet Olimpijski.

Jednocześnie w zamkowych salach ruszyły obrady plenarne. Na początek były ciekawe spotkania i bardzo ożywiona dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotknięto wielu problemów, z którymi zmagają się środowiska polonijne pragnące rozwijać działalność sportową. Padło niemało propozycji zmierzających do ułatwienia pracy osobom zaangażowanym w promocję polskiego sportu i ruchu olimpijskiego w ich krajach zamieszkania.

Kolejne dni przyniosą zapewne równie ciekawą wymianę doświadczeń z pracy różnych środowisk polonijnych. Obrady trwają. Zakończą się 24 bm.

Polski Komitet Olimpijski
Fot.: Agata Pawłowska/Polonijna Agencja Informacyjna