Oświadczenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Oświadczenie dotyczy wypowiedzi Pana Jerzego Owsiaka w mediach społecznościowych.

Szanowny Panie Jerzy,

z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy Pana wypowiedź w mediach, która w sposób absolutnie niezrozumiały deprecjonuje wysiłek polskich  sportowców podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Z Pana wypowiedzi wynika, że sportowcy, mimo ciężkiej pracy, nie zasługują na nagrody. Trudno znaleźć jakikolwiek argument uzasadniający takie stanowisko.

Fundatorzy nagród dla medalistów Igrzysk są partnerami Fundacji Polskiego Sportu, powołanej przez Polski Komitet Olimpijski w 1993 r. Nie wiemy, na jakiej zatem podstawie uznaje Pan Fundację za podmiot „systemowy”, cokolwiek miałoby to oznaczać. Jej celem jest rozwój i wspieranie sportu na różnych poziomach.  Łatwo zauważyć, że nagrody ufundowały firmy prywatne, które w ten sposób chciały docenić sukces naszej reprezentacji.

Żywimy głęboką nadzieję, że Pana słowa wynikają po prostu z nierozumienia specyfiki sportu, nie zaś z chęci „wylania hejtu” na naszych sportowców. Sugerujemy jednak, żeby porozmawiał Pan z naszymi zawodnikami, ile wysiłku potrzeba, by taki medal wywalczyć, ile wylanego potu i wyrzeczeń kosztuje każdy sukces sportowy. Może nawet spróbowałby Pan osobiście swoich sił w którymkolwiek sporcie, by już nigdy więcej nie okazywać braku szacunku dla pracy tych ludzi.

Szanowny Panie Jerzy! Na koniec możemy Panu obiecać, że każdy z medalistów kolejnych igrzysk olimpijskich – a te najbliższe już za nieco ponad rok – za swój wysiłek zostanie nagrodzony. Czy będą to samochody i zegarki? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno jednak będą to nagrody na miarę wysiłku wkładanego w osiągnięcie sukcesu naszych wspaniałych sportowców.

Z wyrazami szacunku,

Polski Komitet Olimpijski