Pamiętamy…

W tym szczególnym dniu wspominamy naszych Bliskich – Rodzinę, Przyjaciół, Współpracowników, Znajomych – oraz wszystkich tych, którzy zapisali się w naszych myślach na zawsze i dzięki temu pamięć o nich nigdy nie zniknie.

W tym dniu, tak różnie celebrowanym na całym świecie we wszystkich kulturach, najważniejsi są Ci, których dziś już z nami nie ma.

Polski Komitet Olimpijski wspomina szczególnie wszystkich tych, którzy związani byli z szeroko pojętym Ruchem Olimpijskim: Medalistów olimpijskich, Olimpijczyków, Działaczy, Dziennikarzy sportowych, a także innych Wielkich ludzi wspierających Sport i Polski Ruch Olimpijski.

Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego


Olimpijczycy i Medaliści olimpijscy, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku