„Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pt. „Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”. PKOl i „Wspólnota Polska” od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie, a owocem tego są dziesiątki imprez – światowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Wszystkie, w duchu szlachetnej rywalizacji, spajają środowiska polskie, niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę.

W spotkaniu w Centrum Olimpijskim uczestniczyli między innymi Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  

Więcej: „Stowarzyszenie Wspólnota Polska” (wspolnotapolska.org.pl)