Prezes Andrzej Kraśnicki wyróżniony

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – otrzymał złoty medal Collegium Humanum w uznaniu jego zasług na rzecz krzewienia wiedzy o sporcie, szlachetnych wartości Ruchu Olimpijskiego i promocję Polski poprzez sport.

– Andrzej Kraśnicki jest człowiekiem niezwykle aktywnym i zaangażowanym w to, co robi. Od ponad 10 lat jest Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sport to jego prawdziwa pasja i misja. Podejmowane przez niego i Polski Komitet Olimpijski działania w obszarze sportu, kultury, edukacji i promocji olimpijskich wartości owocują silną pozycją Komitetu w Polsce i na świecie – podkreśla prof. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie i docenienie mojej pracy, która od lat jest moją wielką pasją. Zawsze, z zaangażowaniem i w miarę moich możliwości  będę wspierał rozwój polskiego sportu oraz budował jego pozycję na arenie międzynarodowej, także lobbując na rzecz obecności Polaków w międzynarodowych organizacjach sportowych – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Andrzej Kraśnicki od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju całego polskiego sportu oraz Ruchu Olimpijskiego. Od 2010 roku jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – wybranym na tę funkcję w 2013 i 2017 roku. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC) oraz członkiem Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA).

Andrzej Kraśnicki to członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, m.in.: Komisji ds. Sportu i Środowiska, Komisji ds. Otoczenia Zawodników, Komisji ds. Równości Płci w Sporcie. Jest doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2019), Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej i Sportu w Kijowie (2021) oraz profesorem honoris causa Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie (2020). Te wyróżnienia przyznano mu w uznaniu ogromnych osiągnięć i zasług dla Polskiego i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie i wspaniałej osobowości.

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to projekt międzynarodowy, który wyróżnia się ofertą edukacyjną tworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku ludzi młodych, kreatywnych i wyjątkowo zdolnych. Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy projektowanych produktów edukacyjnych, które powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów-praktyków oraz ludzi świata nauki, ale przede wszystkim dzięki autorskiej platformie relacji międzypokoleniowej, łączącej życie akademickie wielu prestiżowych uniwersytetów światowych z ambitną i wymagającą młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych na całym świecie.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: Collegium Humanum