Prezes PKOl uczestniczył w posiedzeniu zarządu WADA

Andrzej Kraśnicki wziął udział w posiedzeniu zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), które odbyło się w Paryżu.

Na posiedzeniu zarządu przedyskutowane zostały propozycje reform strukturalnych WADA, przygotowane przez grupę ekspercką. Dotyczą one m.in. modyfikacji składu zarządu i Komitetu Wykonawczego WADA. Zarząd zatwierdził również nowych członków zarządu i Komitetu Wykonawczego WADA, rozpoczynających swoją kadencję od 1 stycznia 2022 roku. Przyjęty został budżet WADA na 2022 r. oraz wstępna wieloletnia prognoza budżetu na lata 2023-2025. Ponadto zarząd WADA podjął decyzję o rozpoczęciu konkursu na organizację najbliższej Światowej Konferencji Antydopingowej zaplanowanej na 2025 r. Poprzednia konferencja odbyła się w listopadzie 2019 r. w Katowicach.

W zarządzie WADA zasiadać może do czterdziestu członków, z których nie więcej niż osiemnastu reprezentuje Ruch Olimpijski, a kolejnych osiemnastu rekrutuje się spośród przedstawicieli władz publicznych, zaangażowanych w zwalczanie dopingu w sporcie.

Prezydentem WADA jest Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki w latach 2015-2019. Jednym z przedstawicieli Ruchu Olimpijskiego w zarządzie jest prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. W zarządzie zasiada tez Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która w październiku 2021 r. została wybrana przez Radę Unii Europejskiej na przedstawiciela UE w Zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA Foundation Board).

Biuro Komunikacji PKOl