PoruszMY szkołę!

Ruch ma moc pozytywnej zmiany, jest przeciwieństwem bierności i apatii. Leży u podstaw prawie każdej zabawy, gry i sportu. Ruch ustanawia naszą pozycję w świecie oraz daje początek relacjom z innymi.

U źródła ruchu

Ze sportowego punktu widzenia i w kontekście ruchu najważniejszy jest aspekt zbiorowości. Z perspektywy najbardziej podstawowej, indywidualnej, ruch jest sposobem poznania oraz daje nam poczucie sprawczości – dzięki niemu możemy coś zdobyć lub ulepszyć; ruch zapewnia nam dobrostan fizyczny i psychiczny.

Z kolei ruch, który dzieje się pomiędzy ludźmi, jako relacja, w znakomitej większości oparty jest na społecznych zasadach i wartościach, które nadają mu określony cel i kierunek. Co więcej, pożytki i radość, którą przynosi nam realizowana w pojedynkę zabawa, gra i sport, w zbiorowości są zwielokrotniane. Razem możemy więcej!

W tytułowym haśle PoruszMY szkołę! zawarte jest wszystko, o czym mowa powyżej: każdy pojedynczy, indywidualny ruch (cząstka „Porusz”) zyskuje na sile poprzez sumę wysiłków wszystkich członków szkolnej zbiorowości („MY”). Przy czym „poruszenie” jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym – nie naruszamy dobra szkoły, nie powodujemy jej obruszenia (wzburzenia!), tylko zagrzewamy do działania energetycznym okrzykiem, który może stać się początkiem czegoś dobrego. I początkiem zmiany.

Sport dla szkoły

Hasło PoruszMY szkołę! wynika z przekonania, że pełna edukacja i wychowanie nie mogą odbywać się bez sportu. Uczniowie aktywni fizycznie – poprzez udział w lekcjach WF, rozwijanie sportowych zainteresowań poza szkołą, udział w zawodach – poza oczywistym aspektem tj. polepszenie kondycji zdrowotnej (w tym także psychicznej np. wyższa samoocena) – są bardziej aktywni i twórczy także
w innych obszarach (mają np. lepsze wyniki w nauce) oraz nabywają kompetencje tj.: umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności, szacunek do innych, wrażliwość na problemy społeczne.

PoruszMY szkołę! to odpowiedź na pytanie co dobrego sport i jego wartości mogą przynieść szkolnej społeczności. PoruszMY szkołę! to zawołanie do podejmowania działań, które:

  • inspirują
  • aktywizują
  • integrują
  • zmieniają

Przykłady takich aktywności to m.in. organizacja w szkole: spotkań z mistrzami sportu, olimpijczykami, dni sportu/festiwali sportowych, konkursów wiedzy olimpijskiej, wystaw o tematyce sportowej, debat dotyczących wartości sportu /olimpijskich oraz zagadnień tj. szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, fair play, tolerancja, antydyskryminacja, antydoping, przeciwdziałanie uzależnieniom i wiele, wiele innych.

Świetną ilustracją takich działań jest wypowiedź ucznia z jednej z podwarszawskich szkół, w której sport jest bardzo widoczny:

Któregoś dnia dziewczyny z ósmej klasy zrobiły taką akcję społeczną i przyszły ubrane w koszulki z samodzielnie wykonanymi napisami typu: <<Sportuję – nie hejtuję>>, <<Kilogramy boją się moich treningów>>, <<Lubię biegać, a jaka jest twoja supermoc?>>. Po wakacjach szkoła wzięła udział w #BieguFairPlayPKOl, a dwa miesiące później uczniowie 6c
i ich rodzice zorganizowali charytatywny turniej koszykówki, żeby zebrać pieniądze na leczenie chorego kolegi. Mamy fajnych nauczycieli WF, którzy nie stawiają nam złych ocen za to, że ktoś np. nie umie dobrze serwować albo wolno biega; dużo z nami rozmawiają i zachęcają, żebyśmy się ruszali, pomagali słabszym, a nie tylko siedzieli w smartfonach.

Julek, 12 lat

PoruszMY szkołę! to olimpizm przeniesiony ze stadionu do naszej codzienności szkolnej i realizowany w praktycznym działaniu zgodnie z olimpijskim mottem: „szybciej, wyżej, silniej, razem”. Opiera się na współpracy: nauczycieli, uczniów, rodziców i lokalnej społeczności, przy czym to właśnie dzieci i młodzież powinny wykazywać się największą inicjatywą, kreatywnością i chęcią zmiany.

Jeżeli chcecie podzielić się nami dobrymi praktykami w tym zakresie – prosimy o przesyłanie informacji na adres: [email protected]

? Zapraszamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku

Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest KINDER Joy of moving – program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu grupy Ferrero.