Prezes PKOl uhonorował sportowców i działaczy polonijnych

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego uczestniczył w III Gali Sportu Polonijnego w Austrii, podczas której nagrodzono między innymi polonijnych zawodników i trenerów, najbardziej aktywnych, zaangażowanych i wyróżniających się w 2021 roku. Andrzej Kraśnicki wręczył również medal 100-lecia PKOl Horstowi Huberowi – byłemu wiceprezesowi IAKS International i społecznemu doradcy Prezesa PKOl.

Prezes PKOl w obecności Bartłomieja Rosika – konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii – wręczał statuetki i nagrody dla polonijnych zawodników i trenerów w Austrii oraz dla najbardziej usportowionej, polonijnej rodziny w Austrii w 2021 roku.

W spotkaniu uczestniczyła również Elżbieta Urbańczyk-Baumann – olimpijka, dyrektor Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych PKOl, odpowiedzialna za współpracę z Polonią.

– Sport i Ruch Olimpijski ma ogromną silę jednoczenia. Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. Adresatem naszych aktywności jest także Polonia, obecna na wszystkich kontynentach świata, niezwykle zaangażowana w polskie sprawy,  chcąca być jak najbliżej naszego kraju – podkreślił Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami, realizuje projekty informacyjno-promocyjne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje między innymi Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora ad personam Witolda Rybczyńskiego.

PKOl