Prezes Polskiego Radia wyróżniona medalem 100-lecia PKOl

Dr Agnieszka Kamińska – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelna Polskiego Radia – otrzymała medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – To wyróżnienie to wyraz podziękowania za zaangażowanie Polskiego Radia w promocję sportu oraz relacje z igrzysk olimpijskich, zawsze ciekawe i profesjonalne – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Jestem bardzo wzruszona. Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim to dla nas ogromny zaszczyt i honor. Cieszymy się, że jesteśmy Partnerem Medialnym PKOl oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i należymy do olimpijskiej rodziny i wspólnoty wartości – mówi dr Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia.

Medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymują osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję sportu zawodowego, powszechnego i amatorskiego oraz szczególnie zasłużone dla promocji Ruchu Olimpijskiego i współpracujące z Polskim Komitetem Olimpijskim.

Polskie Radio to nadawca publiczny, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie. Nadaje audycje o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Jego statutowym celem jest miedzy innymi dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, dostarczanie rozrywki, promowanie krajowej twórczości radiowej, a także tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą, a także dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach. Ważnym elementem codziennej misji Polskiego Radia jest promocja sportu i relacjonowanie wydarzeń sportowych z Polski i świata – w tym z igrzysk olimpijskich. Polskie Radio jest Partnerem Medialnym PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

Biuro Komunikacji PKOl