Prezes PZLA Henryk Olszewski uhonorowany przez European Athletics

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski został uhonorowany wyjątkowym wyróżnieniem – Złotą Odznaką European Athletics. Odznaczenie przyznawane jest przez European Athletics osobom, które szczególnie zasłużyły się oraz pomogły w rozwoju lekkoatletyki i projektach federacji.

Zgodnie z wytycznymi odznakę mogą otrzymać m.in. byli członkowie Rady European Athletics. Prezes PZLA zasiadał w tym gremium w latach 2021-2023.

– Odznaczenie to traktuję jako wyróżnienie dla wszystkich zaangażowanych w działalność PZLA na arenie europejskiej. Dziękując współpracownikom, tak z zarządu, jak i z biura PZLA, pragnę podkreślić, że bez ich pracy tej nagrody by nie było – komentuje prezes Henryk Olszewski, który odznakę odebrał podczas obywającego się w Wilnie dorocznego kongresu European Athletics.

Wyróżnienie Golden Pins zostało ustanowione przez European Athletics w roku 1995.

PZLA
Fot.: PZLA – Tomasz Kasjaniuk