Prof. Henryk Skarżyński uhonorowany medalem 100-lecia PKOl

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – światowej sławy otochirurg, specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii – otrzymał medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– Medal 100-lecia PKOl to wyraz naszego uznania i wdzięczności za pomoc medyczną  dla polskich sportowców oraz szacunku dla osiągnięć naukowych  Profesora Henryka Skarżyńskiego. Pan Profesor to postać wybitna w światowej medycynie  – wspaniały lekarz, człowiek i przyjaciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl.

Profesor Henryk Skarzyński to Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998) i ucha środkowego (2003). W 2002 roku opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta – uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego” – została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził ponad 100 nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie.

Prof. Henryk Skarżyński to inicjator i organizator drugiego w Europie Ośrodka „Cochlear Center” (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (1996), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003), Światowego Centrum Słuchu (2012). Dzięki dwóm dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Autor i współautor ponad 2,5 tysiąca krajowych i zagranicznych doniesień naukowych.

Profesor Honorowy Uniwersytetu w Provo – USA (1998), Kiszyniowie – Mołdawia (2013), Bishek – Kirgistan (2014). Doctor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Przewodniczący i Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Laureat nagród państwowych – Premiera, Ministrów Zdrowia, Nauki i Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy, a także Miasta i Gminy Czyżew. W 25. rocznicę uzyskania przez Polskę wolności otrzymał tytuł Człowieka Wolności. Członek – Korespondent Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

PKOl