Program XXVI Polonijnego Światowego Sejmiku Olimpijskiego PKOl

Polski Komitet Olimpijski we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w tym trudnym dla wszystkich czasie podjął się organizacji XXVI Polonijnego Światowego Sejmiku Olimpijskiego PKOl.

Jest on skorelowany terminowo i programowo z XX Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi, które odbywają się w Pułtusku w dniach od 19 do 24 września. To programowe i organizacyjne połączenie obu wydarzeń przypada w roku jubileuszu 20-lecia podpisania umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, a Polskim Komitetem Olimpijskim.

Program Sejmiku będzie składał się z 3 bloków tematycznych:

 • Udział uczestników Sejmiku w zawodach sportowych Igrzysk
 • 4-dniowy program obrad sejmikowych
 • Pobyt w Centrum Olimpijskim PKOl połączony ze zwiedzaniem Muzeum Sportu i Turystyki oraz spotkaniem z medalistami olimpijskimi.

Organizatorzy Igrzysk Polonijnych przygotowali również program towarzyszący – turystyczny, kulturalny i integracyjny. Wszystko jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego i obostrzeń.

Mamy przekonanie, że Igrzyska Polonijne i Sejmik będą okazją do spotkania sportowców polonijnych, sympatyków sportu polonijnego oraz osób, którym na sercu leży propagowanie I rozwój sportu w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. Pomimo pandemicznego czasu wierzymy, że Sejmik w tej nowej formule znajdzie uznanie wśród uczestników obu imprez i będzie instrumentem tworzącym nową jakość w kontaktach kraju ze swoją diasporą w świecie.

Program dzienny

19.09 – Niedziela

od godz. 8.30

 • Rejestracja w Biurze Igrzysk (Dom Polonii, Maneż)
 • Zakwaterowanie uczestników

godz. 17.00

 • Udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk Polonijnych oraz Sejmiku
 • Koncert

godz. 19.00-21.00

 • Obiadokolacja

godz. 20.00

 • Spotkanie organizacyjne uczestników Sejmiku Olimpijskiego w Sali Koncertowej Domu Polonii – Zamek (wybory starościny i starosty Sejmiku)

godz. 21.00

 • Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Igrzysk z kierownikami poszczególnych ekip

20.09 – Poniedziałek

godz. 7.30-21.00

 • Funkcjonowanie Biura Igrzysk i Sejmiku

godz. 7.00-9.00

 • Śniadanie w miejscach zakwaterowania

godz. 9.00-16.00

 • Zawody sportowe w poszczególnych dyscyplinach wg. komunikatu Biura Igrzysk

godz. 15.30-18.30

 • Inauguracja obrad sejmikowych, Dom Polonii, Sala Koncertowa.

W programie spotkania z przedstawicielami:

 • Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM, p. Krzysztofem Bergiem,
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, p. Sławomirem Kowalskim,
 • Omówienie głównych kierunków polonijnej działalności sportowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu 0limpijskiego na najbliższe lata.

godz. 17.00-19.00

 • Obiadokolacja

godz. 19.00

 • Ceremonia medalowa

godz. 19.00-21.00

 • Wioska Igrzysk

godz. 21.00

 • Odprawa kierowników ekip startujących dnia następnego

21.09 – Wtorek

godz. 7.00-9.00

 • Śniadanie w miejscach zakwaterowania

Od godz. 8.15

 • Wyjazdy autokarów na areny zawodów sportowych

godz. 9.00-16.00

 • Zawody sportowe w poszczególnych dyscyplinach, wg. komunikatu Biura Igrzysk

godz. 15.30-18.30

 • Obrady sejmikowe, Sala koncertowa Domu Polonii. W programie wystąpienia uczestników Sejmiku – prezentacje środowisk i ich działalności

godz. 17.00-19.00

 • Obiadokolacja

godz. 19.00

 • Ceremonia medalowa

godz. 19.00-21.00

 • Wioska Igrzysk

godz. 21.00

 • Odprawa kierowników ekip startujących dnia następnego

22.09 – Środa

godz. 7.00-9.00

 • Śniadanie w miejscach zakwaterowania

Od godz. 8.15

 • Wyjazdy autokarów na areny zawodów sportowych

godz. 9.00-16.00

 • Zawody sportowe w poszczególnych dyscyplinach wg. komunikatu Biura Igrzysk

godz. 10.00

 • Wyjazd uczestników Sejmiku do Centrum Olimpijskiego PKOl w Warszawie. W programie m.in. zwiedzanie Centrum Olimpijskiego i Muzeum Sportu i Turystyki, obrady, spotkania z medalistami Igrzysk.

godz. 17.00

 • Powrót do Domu Polonii w Pułtusku

godz. 17.00-19.00

 • Obiadokolacja

godz. 19.00-21.00

 • Wioska Igrzysk

godz. 21.00

 • Odprawa kierowników ekip startujących dnia następnego

23.09 – Czwartek

godz. 7.00-9.00

 • Śniadanie w miejscach zakwaterowania

od godz. 8.15

 • Wyjazdy autokarów na areny zawodów sportowych

godz. 9.00-16.00

 • Zawody sportowe w poszczególnych dyscyplinach wg. komunikatu Biura Igrzysk

godz. 15.30-18.30
Obrady sejmikowe:

 • spotkanie z Sekretarzem Generalnym PKOl, p. Adamem Krzesińskim,
 • spotkania z olimpijczykami,
 • podsumowanie obrad Sejmikowych

godz. 16.00-21.00

 • Obiadokolacja

godz. 19.00

 • Ceremonia medalowa

godz. 19.00-22.00

 • Wioska Igrzysk

24.09 – Piątek

godz. 7.00-9.00

 • Śniadanie w miejscach zakwaterowania
 • Wyjazdy uczestników

Polski Komitet Olimpijski