Przedłużamy konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, Polski Komitet Olimpijski zdecydował o przedłużeniu terminu przesyłania prac do 28 lutego 2022 roku.

Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków.
Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy plastycznej odpowiedź na pytanie  „Co czuję, gdy uprawiam sport?” oraz dołączyć do pracy krótki tekst. Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz opisach zdań konkursowych.

Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest KINDER Joy of moving.