Razem dla promocji Polski

Polski Komitet Olimpijski łączy siły z Polską Organizacją Turystyczną. PKOl i POT będą podejmować wspólne działania dotyczące promocji Polski, sportu, kultury, turystyki i gospodarki na świecie. Porozumienie o współpracy podpisali Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Rafał Szlachta – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

– W jedności i współpracy siła. Cieszę się, że Polski Komitet Olimpijski rozpoczyna współpracę z Polską Organizacją Turystyczną. Jestem przekonany, że razem zrobimy wiele, by upowszechnić wiedzę o Polsce – naszej kulturze, sporcie, możliwościach inwestycyjnych i rozwojowych, obyczajowości, turystyce
i infrastrukturze – także sportowej i noclegowej. Naszym wspólnym celem jest zbudowanie jak najlepszego obrazu Polski i promocja naszego potencjału w świecie – między innymi podczas wydarzeń organizowanych przez PKOl i Międzynarodowy Ruch Olimpijski – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

Przemawia Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Polski Komitet Olimpijski i Polska Organizacja Turystyczna uzgodniły, że będą organizować wspólne wydarzenia dedykowane wieloaspektowej promocji naszego kraju oraz współpracować na rzecz rozwoju Ruchu Olimpijskiego w Polsce i szerzenia uniwersalnych, olimpijskich wartości.  

– Podpisanie porozumienia przez POT i PKOl jest ważnym elementem wykorzystania wydarzeń sportowych w promocji Polski. Wierzę, że dzięki współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, uda nam się zachęcić do przyjazdu do naszego kraju jeszcze większą liczbę turystów zagranicznych. Naszym celem jest także wykorzystanie inicjatyw POT-u dla promocji idei Ruchu Olimpijskiego. Zależy nam na tym, by wspólnie organizowane wydarzenia były połączeniem turystyki, sportu, polskiej kultury i kuchni – powiedział Rafał Szlachta, Prezes POT.

Jednym z elementów współpracy jest również prowadzenie inicjatyw dedykowanych Polonii.

– Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom poza granicami kraju – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Są to między innymi sejmiki polonijne i „Dni Polskie” podczas wydarzeń olimpijskich organizowane razem ze Stowarzyszeniem Ludwika van Beethovena Pani Elżbiety Pendereckiej. Wydajemy też okolicznościowe publikacje, organizujemy wystawy i spotkania z olimpijczykami. Cieszę się, że realizując te zadania możemy połączyć siły z Polską Organizacją Turystyczną. Jestem przekonany, że razem będziemy upowszechniać wiedzę o Polsce w świecie, pokazywać jej potencjał, siłę, nowoczesność i walory turystyczne szerząc przy tym uniwersalne wartości Ruchu Olimpijskiego – podkreślił Prezes PKOl.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl, Rafał Szlachta – Prezes POT

Porozumienie zawarte zostało na lata 2021-2024.

Rafał Szlachta – Prezes POT

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmacniania promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Nadzór nad POT sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju. Polska Organizacja Turystyczna – realizując zadania określone ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej – podejmuje działania w zakresie promocji Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych. Współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Wydaje materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową oraz prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzone są zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim Stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce – zgodnie z Kartą Olimpijską. PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski. PKOl reprezentuje polski sport w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim – The International Olympic Committee (IOC), Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich – The European Olympic Committees (EOC) oraz Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich – The Association of National Olympic Committees (ANOC).

Polska Organizacja Turystyczna/Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora