Ruch to podstawa!

Tak jak uczymy dzieci pisać i czytać, tak powinniśmy uczyć je jak prawidłowo się poruszać. Te wszystkie 3 umiejętności są jednakowo ważne, choć zdolność do wykonywania określonych rodzajów ruchu zaczyna się na dobre zanim dziecko opanuje naukę pisania i czytania.  

Nauka i rozwijanie umiejętności ruchowych (motorycznych), sprawności fizycznej (physical literacy) pozwala dziecku na osiągnięcie kontroli nad swoim ciałem oraz podejmować właściwe decyzje, co do dalszych ruchów na podstawie właściwego odczytywania swojego położenia w otoczeniu (zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz). Rozwijanie w młodym wieku podstawowych umiejętności ruchowych takich jak:

  • podskoki
  • rzuty
  • utrzymywanie równowagi
  • skoki
  • wspinaczka
  • wchodzenie po linie
  • łapanie

pozwala na osiągnięcie koordynacji ruchowej, ruchowej pewności siebie i umiejętności spontanicznego reagowania na zmieniające się warunki. Podstawowe umiejętności ruchowe są niezbędną bazą do nabywania dalszych (nowych, coraz bardziej skomplikowanych) umiejętności sportowych. Co więcej takie dziecko będzie czerpać przyjemność z ruchu samego w sobie oraz odkrywania nowych zajęć. Są bardzo duże szanse, że aktywność fizyczna pozostanie częścią także jego dorosłego życia.

Korzyści płynące z nabycia umiejętności ruchowych, sprawności fizycznej nie ograniczają się tylko do zdrowia fizycznego. Poprawiają się również dzięki temu wyniki w nauce, umiejętności poznawcze, zdrowie psychiczne, kompetencje społeczne i utrwalają zdrowe nawyki. Takie dzieci będą dobrze odnosić się do innych, wykazując wrażliwość w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz będą utrzymywać relacje oparte na empatii. Rozwinie się w nich: kreatywność, umiejętność krytycznego, innowacyjnego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. Jest to obok sprawności fizycznej zestaw niezbędnych cech, które pozwolą umiejętnie radzić sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI wieku.

Umiejętności ruchowe, sprawność fizyczną (physical literacy) można opisać jako motywację, pewność siebie, kompetencje fizyczne, wiedzę i zrozumienie, które zapewniają dzieciom udział w aktywności fizycznej przez całe życie.

Badania pokazują, że bez rozwoju podstawowych umiejętności ruchowych wiele młodych osób rezygnuje z aktywności fizycznej i sportu. Kiedy to nastąpi, istnieje zagrożenie, że w czasie wolnym będą dokonywać niezdrowych wyborów. Przypominanie o tych elementarnych kwestiach jest szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii. Aktywność fizyczna, sport mogą wnieść wielki wkład w odbudowę zdrowego społeczeństwa po COVID-19. Tym bardziej szczególnej uwadze polecamy wszystkie inicjatywy mające poprawić sprawność fizyczną wśród dzieci i młodzieży jak np. Kinder Joy of moving  Alternatywne lekcje WF –e platforma – projekt pod patronatem PKOl. Nadchodząca wiosna jest dobrą okazją na odnowienie naszej przygody ze sportem, na więcej ruchu, gry zespołowe, zabawy na świeżym powietrzu. Niech radość zawsze wygra!