W PKOl o programie III Igrzysk Europejskich 2023

W dniach 6-8 marca w Warszawie gości delegacja Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich – The European Olympic Committees (EOC). W sobotę 6 marca w Centrum Olimpijskim PKOl odbyły się pierwsze spotkania i rozmowy dotyczące ostatecznego programu sportowego i najważniejszych kwestii organizacyjnych III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. W spotkaniu uczestniczyli między innymi pełniący obowiązki Prezydenta EOC Niels Nygaard, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Cieszę, że spotykamy się w tym gronie. Jestem przekonany, że te rozmowy przyniosą oczekiwane efekty. Wykonaliśmy już wiele pracy, przed nami dopięcie ostatnich szczegółów organizacyjnych – przede wszystkim ostatecznego programu sportowego. Bardzo dziękuję za obecność władzom EOC oraz organizatorom III Igrzysk Europejskich – Panu Witoldowi Kozłowskiemu – Marszałkowi Województwa Małopolskiego i Panu Jackowi Majchrowskiemu – Prezydentowi Krakowa. Wierzę, że już niebawem dopięte zostaną wszelkie szczegóły – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Niels Nygaard – P.O. Przewodniczącego EOC i Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą największą multidyscyplinarną imprezą sportową w Europie. Po raz pierwszy zostaną zorganizowane na terenie Unii Europejskiej. Będzie to świetna okazja do pokazania możliwości, sukcesów, promocji Polski w Europie oraz integracji wszystkich wokół wspólnych, sportowych wartości i emocji.

– Polska stoi sportem i ma wiele kompetencji w tym obszarze. Jestem przekonany, że będą to fantastyczne igrzyska. Rok 2023 będzie też pierwszym, w którym sytuacja wróci do normalności po pandemii. To ważne nie tylko dla sportu, ale też dla wszystkich beneficjentów i uczestników tego wydarzenia – podkreślił pełniący obowiązki Przewodniczącego EOC Niels Nygaard.

Niels Nygaard – P.O. Przewodniczącego EOC i Prezes Duńskiego Komitetu Olimpijskiego

Igrzyska Europejskie 2023 to nie tylko święto dla sportowców i kibiców. To zarazem wspaniała okazja do promocji Małopolski. Będzie to zdecydowany bodziec, istotnie wzmacniający rozwój całego regionu. W wyniku pandemii koronawirusa turystyka, a więc tak ważna dla Małopolski i Krakowa gałąź gospodarki, znalazła się w kryzysie. To szansa, by przełamać ten gospodarczy impas.

– Małopolska podjęła się roli organizatora III Igrzysk Europejskich w 2019 roku. Podchodzimy do tego wyzwania niezwykle poważnie i odpowiedzialnie. Jesteśmy w pełni gotowi aby przejść do kolejnego – tym razem operacyjnego etapu. Pragnieniem Małopolski jest zrobienie zarówno ciekawych igrzysk, jak i na najwyższym poziomie sportowym. W sposób niezawodny realizujemy wszystkie zadania wynikające z podjętej decyzji – powiedział Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Podczas III Igrzysk Europejskich sportowcy będą mogli zdobywać kwalifikacje do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 i rywalizować w mistrzostwach Europy w kilku dyscyplinach. Wstępny program sportowy obejmuje 26 dyscyplin. Ostateczny powstanie po negocjacjach z każdą z europejskich federacji sportowych. Rozmowy są już na finiszu.

Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa

W sobotnim spotkaniu z ramienia EOC uczestniczyli: Niels Nygaard – P.O. Przewodniczącego EOC i Prezes Duńskiego Komitetu Olimpijskiego; Raffaele Pagnozzi – Sekretarz Generalny EOC; Hasan Arat – Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 i wiceprezydent Tureckiego Komitetu Olimpijskiego; Peter Mennel – P.O. Skarbnika EOC, Sekretarz Generalny Austriackiego Komitetu Olimpijskiego; Zlatko Matesa – Członek Zarządu EOC, Prezes Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023; Jozef Liba – Sekretarz Generalny Słowackiego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023; Peter Brull – Dyrektor Sportowy EOC.

Miasto Kraków reprezentowali: Jacek Majchrowski – Prezydent; Janusz Kozioł – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej; Nina Lenartowicz-Sokołowska – Koordynator ds. Kontaktów Międzynarodowych Urzędu Miasta Kraków.

Hasan Arat – Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 i wiceprezydent Tureckiego Komitetu Olimpijskiego

Delegacji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przewodniczył Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego; Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Rafał Kosowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Województwa Małopolskiego; Sylwia Czeremuga – Dyrektor Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich.

Polski Komitet Olimpijski reprezentowali: Andrzej Kraśnicki – Członek Komitetu Wykonawczego EOC i Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl oraz Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl.

Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza Stowarzyszania Europejskich Komitetów Olimpijskich. Rozgrywane są co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Decyzja o powierzeniu Miastu Kraków i Regionowi Małopolska organizacji III Igrzysk Europejskich zapadła 22 czerwca 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC). Podjęły ją jednogłośnie wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie zrzeszone w EOC.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora