Stanowisko prezesa PKOl w sprawie nagrody i wycofania się z wyborów

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na artykuł Pana Redaktora Jacka Harłukowicza pt. Prawie 5 mln zł na odchodne dla prezesa PKOl. „Cena za wycofanie się z wyborów i element przejmowania świata sportu przez PiS”, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego informuje, że jego wycofanie się ze startu w wyborach na stanowisko prezesa PKOl kolejnej kadencji nie było i nie jest elementem jakiegokolwiek układu, czy politycznych ustaleń. Decyzja ta zapadła po głębokiej analizie i ocenie, w trosce o jedność środowiska.

Prezes PKOl – z uwagi na znaczącą pozycję międzynarodową i obecność w kierownictwie wielu międzynarodowych organizacji sportowych – między innymi Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), Radzie Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) – zadeklarował dalszą aktywność i wsparcie przyszłego, nowego kierownictwa PKOl na arenie międzynarodowej. Z uwagi na specyfikę tych zadań i budowanych przez lata relacji międzynarodowych ta kwestia wymaga szczególnej współpracy i wprowadzenia w środowisko międzynarodowe nowego prezesa PKOl, który zostanie wybrany na Walnym Zgromadzeniu 22 kwietnia 2023 roku. Każdy nowy prezes PKOl powinien otrzymać wsparcie od poprzednika i takie zostało zadeklarowane. Jest to zgodne z zasadami zarządzania i wartościami sportu.

Prezes PKOl informuje również, że nie przyjmie żadnej nagrody finansowej – ani teraz, ani w przyszłości – od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pomimo, że zarząd PKOl kolegialnie – większością głosów – podjął taką decyzję, przy sprzeciwie trzech członków zarządu. Nie chce bowiem być częścią sporów w zarządzie PKOl i nieuzasadnionych ataków, po wielu latach oddania i zaangażowania w sprawy Ruchu Olimpijskiego. Wysokość nagrody podana w artykule Onetu jest wielokrotnie zawyżona.

Prezes PKOl informuje, że podczas swojej 13-letniej działalności nie pobierał wynagrodzenia, nigdy nie otrzymał i nie pobrał żadnej nagrody finansowej. Dziękuje zarządowi za tę inicjatywę i docenienie jego dotychczasowej pracy.

Podczas kadencji prezesa Andrzeja Kraśnickiego udało się zrealizować wiele cennych projektów, między innymi zapewnić finansowanie udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w igrzyskach – zarówno wśród sponsorów państwowych i prywatnych, wprowadzić Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, zbudować prestiż Komitetu na arenie międzynarodowej oraz zrealizować cenne projekty edukacyjne, wydawnicze i promocyjne.

Biuro Komunikacji PKOl