Tadeusz Olszański otrzymał medal 100-lecia PKOl

Tadeusz Olszański – dziennikarz, publicysta, tłumacz, inicjator nagród Fair Play otrzymał medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To dowód uznania za jego działalność na rzecz promocji Ruchu Olimpijskiego, w tym wartości i postawy fair play.

Tadeusz Olszański w 1952 roku ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako dziennikarz, specjalizujący się głównie w tematyce Węgier oraz sporcie. W latach sześćdziesiątych kierował działem sportowym w redakcji „Sztandaru Młodych”. Później pracował w redakcji „Sportowca”, Telewizji Polskiej oraz w Krajowej Agencji Wydawniczej.

W 1963 r. red. Tadeusz Olszański – ówczesny kierownik Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych SDP przeprowadzili pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji połączono siły i zaczęto organizować wspólne plebiscyty PKOl i „Sztandaru Młodych” z czasem przekształcone w Nagrody Fair Play.

Na zdjęciu od lewej: Michał Olszański (syn) i Tadeusz Olszański

Tadeusz Olszański – jako dziennikarz sportowy – wielokrotnie relacjonował igrzyska olimpijskie. Jest autorem książek o tematyce sportowej. Dokonał także około 40 przekładów literatury węgierskiej.

Przyznano mu krajowe i zagraniczne nagrody oraz wyróżnienia. Od 1986 był zastępcą dyrektora, a od 1988 do 1990 dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Budapeszcie. Swoją fascynację narodem, kulturą i kuchnią węgierską opisał w przewodniku kulinarnym Nobel dla papryki. W latach 1990-1994 pracował jako korespondent Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech oraz w Jugosławii.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora