„Trenerka Roku 2022” – start zgłoszeń!

Polski Komitet Olimpijski ogłasza XXII edycję Konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Zgłoszenia można przesyłać do 16 stycznia 2023 roku.

Głównym celem Konkursu jest uhonorowanie trenerki za osiągnięcia w pracy zarówno z zawodniczką/zawodniczkami, jak i zawodnikiem/zawodnikami w 2022 roku.

Nagrody w pozostałych kategoriach konkursu zostają przyznane:
– trenerowi za sukcesy w pracy z zawodniczką/ zawodniczkami w 2022 roku,
– trenerce/trenerowi za całokształt pracy z zawodniczką/zawodniczkami,
– za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych i innych.

Ta inicjatywa ma na celu popularyzację: sportu kobiet, idei równości płci w sporcie i wybitnych osobowości trenerskich. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat pozycji kobiet w sporcie wyczynowym. Najważniejszym elementem pracy trenerów jest poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziewczętami i kobietami. Powinni być wybitnymi specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach działalności oraz wzorowymi wychowawcami – podkreśla przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet Grażyna Rabsztyn.

Konkurs jest odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera.

Tradycja organizowania Konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim trwa od 2001 roku.

Poznajcie sylwetki laureatów i laureatek z poprzednich edycji

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Na zgłoszenia od polskich związków i klubów sportowych, osób fizycznych, instytucji, uczelni wyższych, mediów czekamy do 16 stycznia 2023!