Twórczość artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Galerii (-1)

Polski Komitet Olimpijski i Galeria (-1) zapraszają na wystawę „START” – Humanistyczny wymiar sportu w twórczości artystów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Wystawa dostępna będzie w dniach 27.02-18.04.2021. Wystawa przedstawiać będzie plakaty, hologram i rzeźbę.

Wystawa sztuki w Galerii (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie opiera się na idei wszechstronnego rozwoju człowieka w którym wartości duchowe i intelektualne są nierozerwalnie związane z ciałem i jego sprawnością. Symboliczna integracja Olimpii i Akademii pokazuje rozwój człowieka w równomiernej harmonii dwóch obszarów – sportu i kultury.

Antyczne korzenie, współczesne technologie, aktualne idee i szlachetna rywalizacja łączą się w jeden spójny organizm. Jej autorami są artyści- pedagodzy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wydział Rzeźby wskazuje studium człowieka jako obszar naturalnej inspiracji. Wokół ciała i jego detalu koncentrują się realizacje jedynej w Polsce rzeźbiarskiej pracowni hologramu skupionej na problematyce formy w jej niematerialnym, efemerycznym wymiarze. Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej operuje nowymi kodami współczesnego języka ponad jego ustalonymi regułami i ograniczeniami. Formę wyjściową stanowi plakat prezentowany w szerokim spectrum komunikowania od abstrakcyjnych, strukturalnych kompozycji do realizacji komercyjnych towarzyszących zawodom sportowym.

Zasadniczą częścią tytułowego hasła START jest zawarte w nim słowo ART, symbolicznie wskazujące na kulturowe, historyczne i emocjonalne związki sportu i sztuki.

Janusz Bałdyga