W trosce o Olimpijczyków

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich (TOP) podpisało umowę o współpracy z Centrum Medycznym Bimed – wielospecjalistyczną placówką medyczną z Łodzi. Uroczystość inaugurująca współpracę odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Fot.: Tomasz Piechal/PKOl

– Od początku swojego istnienia Towarzystwo Olimpijczyków Polskich stara się otoczyć opieką i wsparciem Olimpijczyków, którzy zakończyli kariery. Współpraca z Bimed umożliwi nam zadbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Łódzkie Centrum działa na wielu płaszczyznach gwarantując wieloprofilową, kompleksową pomoc, szybką diagnozę i skuteczne leczenie – mówi Mieczysław Nowicki – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Wiceprezes PKOl.

Fot.: Tomasz Piechal/PKOl

Celem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – zgodnym z Kartą Olimpijską – jest przede wszystkim popularyzowanie idei i wartości olimpijskich, zasad etyki oraz promocja ruchu olimpijskiego w Polsce i za granicą. Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad Olimpijczykami, którzy jej potrzebują.

Fot.: Tomasz Piechal/PKOl

– Niezwykle ważne jest to, by dbać o sportowców nie tylko w czasie kariery sportowej, ale też po jej zakończeniu. Dziękuję Towarzystwu Olimpijczyków Polskich za pracę na rzecz Olimpijczyków i całego Ruchu Olimpijskiego – powiedziała podczas uroczystości Danuta Dmowska-Andrzejuk – Minister Sportu.

Fot.: Tomasz Piechal/PKOl

– Współpracujemy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich na wielu płaszczyznach. To ważny członek naszej Rodziny Olimpijskiej. Głównym Partnerem Medycznym PKOl jest Grupa LUXMED. Cieszę, się że Towarzystwo także pozyskało swojego Partnera, bo to pozwoli nam jeszcze lepiej zadbać o naszych Olimpijczyków – tych, którzy wciąż startują w Igrzyskach Olimpijskich i tych, którzy zakończyli kariery – podkreślił Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl.

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich powstało w 1991 roku. Jego inicjatorem i założycielem był Ryszard Parulski. TOP jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym oraz statutowym organem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (World Olympians Association).

www.olimpijski.pl
Fot.: Tomasz Piechal/PKOl