Wspólne oświadczenie koalicji państw w sprawie wojny Rosji z Ukrainą oraz sportu międzynarodowego

Przedstawiciele 36 państw, w tym minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, podpisali czwarte już oświadczenie w sprawie wojny Rosji z Ukrainą oraz sportu międzynarodowego. „Podtrzymujemy opinię, że nie można pozwolić na to, aby rząd rosyjski, który dwukrotnie złamał zasady olimpijskiego zawieszenia broni, wykorzystywał sport do legitymizowania swojego barbarzyńskiego, niesprowokowanego ataku na Ukrainę” – podkreślili sygnatariusze oświadczenia.

Wśród sygnatariuszy wspólnego stanowiska znalazły się 24 państwa Unii Europejskiej, a także USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Ukraina, Korea Południowa, Japonia, Norwegia, Islandia, Albania i Liechtenstein.

Pełna treść oświadczenia

„My, ministrowie i równorzędni wyżsi urzędnicy odpowiedzialni za sport w naszych podobnie myślących krajach zwróciliśmy uwagę na zalecane warunki uczestnictwa indywidualnych neutralnych zawodników i członków personelu pomocniczego, posiadających paszport rosyjski lub białoruski, w międzynarodowych zawodach sportowych oraz na towarzyszące tym warunkom oświadczenie prasowe, opublikowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) dnia 28 marca 2023 r. Podtrzymujemy opinię, że nie można pozwolić na to, aby rząd rosyjski, który dwukrotnie złamał zasady olimpijskiego zawieszenia broni wykorzystywał sport do legitymizowania swojego barbarzyńskiego, niesprowokowanego ataku na Ukrainę, zaś rząd białoruski nie powinien mieć możliwości wykorzystywania sportu do legitymizowania swojego współudziału w prowadzonej przez Rosję agresywnej wojnie.

Jeżeli chodzi o zalecenia MKOl, jesteśmy w pełni przekonani, że choć uwzględnił on pewne aspekty poważnych obaw przedstawionych w naszym wspólnym oświadczeniu z dnia 21 lutego 2023 r., to wciąż istnieją istotne kwestie, które nie zostały wyjaśnione, zwłaszcza dotyczące powiązań zawodników z wojskiem, finansowania przez państwo oraz innych form oficjalnego wspierania zarówno zawodników, jak i personelu pomocniczego, definicji tego, czym są drużyny, a także mechanizmów egzekwowania proponowanych rozwiązań.

Ponownie podkreślamy, że nasze stanowisko nie stanowi dyskryminacji osób ze względu na posiadany przez nie paszport i że szanujemy prawa wszystkich zawodników do bycia traktowanym w sposób pozbawiony wszelkiej dyskryminacji, zgodnie z Kartą Olimpijską. Naszym celem jest uczciwa rywalizacja sportowa oraz zapewnienie, aby zawodnicy rosyjscy i białoruscy pod żadnym względem nie występowali jako przedstawiciele swoich państw, co stara się zapewnić również MKOl poprzez swoje zalecenia.

Zachowując poszanowanie dla autonomii organizacji sportowych będziemy uważnie obserwować realizację zaleceń przez MKOl oraz międzynarodowe federacje sportowe w najbliższych tygodniach. Jeżeli wspomniane kwestie nie zostaną uwzględnione, będziemy oczekiwali od MKOl ponownego rozważenia swojego podejścia”.

MSiT