Wspomnienie Haliny Zdebskiej-Biziewskiej

17 marca 2020 r. przypada druga rocznica śmierci śp dr hab. prof. nadzw. Haliny Zdebskiej-Biziewskiej, przewodniczącej Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Halina była Osobą o wszechstronnej wiedzy oraz przykładem Kobiety wybitnie zorganizowanej, przyjaznej i otwartej na drugiego człowieka. Będąc świetnym wykładowcą akademickim prowadzącym szeroką działalność naukową, wiele cennego czasu poświęciła również Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, strukturom międzynarodowym, związanym z ruchem Fair Play oraz Komitetowi Pierre’a de Coubertin.

Z ruchem olimpijskim związana była przez ponad ćwierćwiecze. W okresie od 1995 do 2000 roku jako członkini Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej oraz Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej (PAOL), a od 2001 roku jako członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej. Po dwóch latach członkostwa w Klubie Fair Play, w roku 2013 została jego przewodniczącą. Obdarzona wyjątkową kulturą osobistą, bardzo ambitna, godnie reprezentowała nasze środowisko w organizacjach międzynarodowych – od października 2016 jako członkini Zarządu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Ostatni raz na arenie międzynarodowej reprezentowała nas w styczniu 2018 roku, uczestnicząc w Lozannie w Sprawozdawczo-Wyborczym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Pierre’a de Coubertin (CIPC), podczas którego została  ponownie wybrana w skład jego Zarządu.

Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu historii i filozofii sportu, olimpizmu oraz teorii zespołowych gier sportowych i współautorką programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży dla szkół mistrzostwa sportowego. Przez wiele lat związana była ze sportem akademickim (najpierw jako siatkarka AZS AWF Kraków, a potem trenerka grup młodzieżowych oraz członkini Zarządu tego klubu). Aktywna w strukturach Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

Poza działalnością stricte naukową uprawiała również publicystykę sportową na łamach „Magazynu Olimpijskiego”, „Tempa”, „Dziennika Polskiego”, „Akademickiego Przeglądu Sportowego”, „Sportowego Stylu”. Była laureatką prestiżowych nagród: „Brązowego Wawrzynu Olimpijskiego PKOl 1996” (w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych) oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa „Przyjaciel Sportu 2002”. Kochała muzykę poważną, teatr, literaturę i sport. Była osobą niezwykle ciepłą i serdeczną, szeroko emanującą pozytywną energią.

W drugą rocznicę śmierci Haliny łączymy się serdecznie w smutku z Jej rodziną, bliskimi i przyjaciółmi.

Magdalena Rejf/Polski Komitet Olimpijski