Wyniki Nagrody LOGOS OLIMPIJSKI 2022

Nagroda Logos Olimpijski 2022 jest przyznawana przez Polską Akademię Olimpijską dla autorów publikacji książkowych, rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Kapituła w składzie:

Przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Członkowie
dr hab. prof. Usz Renata Urban
dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska
dr hab. prof. AWF Ewa Kałamacka
prof. dr hab. Wojciech Lipoński
dr hab. Krzysztof W. Jankowski
doc dr. Kajetan Hądzelek

Na posiedzeniu 26 września br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie zdecydowała o przyznaniu następujących nagród w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – „Logos Olimpijski 2022” – publikacje książkowe

Lipiec Józef red., Olimpizm polski

Łuczak Maciej, Jurek Tomasz (2020), Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020

Nowocień Jerzy (2019), Pedagogika sportu

Porada Zbigniew (2021), Antyczne i współczesne igrzyska olimpijskie oraz Porada Zbigniew (2021), Nasi olimpijczycy z Kresów

Słoniewski Michał (2021), Polski ruch olimpijski 1919-1939

Wryk Ryszard (2018), Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018

Wyróżnienia dyplomem:

Banio Adrianna (2021), Letnie igrzyska olimpijskie Tokyo 2020 w obliczu pandemii Covid-19

Strożek Przemysław (2019), Modernizm – Sport – Polityka. Praktyki artystyczne wokół igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku

Kategoria II – Rozprawy habilitacyjne

Michał M. Kobierecki (2018), Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych

Wyróżnienie dyplomem:

Kowalska Jolanta (2020), Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu

Kategoria III – Prace doktorskie

Nie przyznano nagrody.

Wyróżnienie dyplomem:

Maruszyńska Inga (2019), Kierunki rozwoju sportu olimpijskiego kobiet na przełomie wieków XX-XXI

Rozmiarek Mateusz (2019), Polityczne uwarunkowania działalności Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w latach 1894-1942

Kategoria IV – Prace magisterskie

Piasecka Żaneta (2021), Tradycje olimpijskie w Wałczu w latach 1945-2020

Pietraszek Karolina (2020), Charakterystyka programów kulturalno-edukacyjnych miast gospodarzy młodzieżowych igrzysk olimpijskich

Uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędzie się w drugiej połowie listopada w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.