XXVI Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski PKOl 2021

Polski Komitet Olimpijski we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” z okazji 20-lecia podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy, mimo trudności czasu pandemii, podjął trud wspólnej organizacji XX Letnich Igrzysk Polonijnych oraz XXVI Polonijnego Światowego Sejmiku Olimpijskiego PKOl.

Będzie on skorelowany terminowo i programowo z XX Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi, które odbywać się będą w Pułtusku w dniach od 19 do 24 września 2021.

Na stronie „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w zakładce dotyczącej Igrzysk Polonijnych są zgłoszenia i obowiązujące zarówno dla Polonijnych Igrzysk Sportowych jak i Sejmiku warunki uczestnictwa jak też regulaminy i wymogi sanitarne związane z sytuacją pandemiczną COVID-19.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez biuro organizacyjne Igrzysk Polonijnych (uwaga: są dwa formularze zgłoszenia – tylko na Sejmik lub łącznie na Sejmik i Igrzyska Polonijne) do dnia 12 sierpnia br. O zakwalifikowaniu do udziału w Sejmiku osoby zostaną poinformowane do 16 sierpnia br. 

Program Sejmiku obejmował będzie m.in.:

  1. Dokonanie oceny dotychczasowych dokonań środowisk polonijnych w sferze sportu polonijnego – multimedialne prezentacje przygotowane przez środowiska i kluby polonijne.
  2. Prezentacja rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami w świecie.  
  3. Nakreślenie dalszych form i nowych kierunków współpracy pomiędzy krajem a sportowymi organizacjami polonijnymi w świecie przez Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W programie dziennym, niekolidującym z programem sportowym Igrzysk Polonijnych, codziennie od poniedziałku do czwartku przewidujemy 3-godzinne forum dyskusyjne – Forum Sportu Polonijnego. W dniu 19 września po rejestracji i zakwaterowaniu, uczestnicy Igrzysk i Sejmiku wezmą udział w uroczystym otwarciu obu wydarzeń i koncercie. Niewątpliwym, interesującym elementem programu Sejmiku a także Igrzysk Polonijnych będą spotkania z olimpijczykami i medalistami Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio. Dla zainteresowanych przewidujemy również odwiedzenie Centrum Olimpijskiego PKOl wraz ze zwiedzaniem Muzeum Sportu i Turystyki.

Karta zgłoszenia wraz z obowiązującymi dokumentami znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w zakładce Igrzyska Polonijne ([email protected]).

Uwaga: Ze względu na obostrzenia sanitarne COVID-19 niezbędne jest spełnienie wszystkich warunków opisanych w załączonych dokumentach. W sprawach organizacyjnych w biurze PKOl, dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielać będzie sekretarz Komisji ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą PKOl, pani Hanna Starzyńska, tel.: 22 5603700, 22 5603760, kom.: 668108171, e-mail: [email protected] lub Adam Pietroń, tel.: 22 5603706, 608311157, e-mail: [email protected].

Dalsze szczegółowe informacje organizacyjne i program Sejmiku po 26 lipca br.

Serdecznie zapraszamy do kontaktów i życzymy dobrych wieści z aren sportowych Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio.

Polski Komitet Olimpijski