Zbliżają się wybory Przewodniczącego EOC

Komitet Wykonawczy Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) spotkał się online – po raz drugi w 2021 roku. Dyskusje koncentrowały się na przygotowaniach do III edycji Igrzysk Europejskich w 2023 roku i Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Ważnym tematem były także zbliżające się wybory w EOC.

Pełniący obowiązki Przewodniczącego EOC Niels Nygaard (na zdjęciu powyżej) przedstawił członkom sprawozdanie z postępów w zakresie wielu działań, które prowadził w ciągu ostatniego miesiąca. Spotkanie zawierało również aktualne informacje na temat 50. Zgromadzenia Ogólnego EOC, które ma odbyć się w dniach 18-19 kwietnia w Atenach. Komitet Wykonawczy zapewnił, że będzie ściśle monitorował sytuację COVID-19, aby ocenić czy Zgromadzenie będzie mogło odbyć się na normalnych zasadach.

50. Zgromadzenie Ogólne jest ważne dla EOC, ponieważ obejmie między innymi wybór Przewodniczącego, wybór Komitetu Wykonawczego i Komisji Etyki. Sekretarz Generalny EOC Raffaele Pagnozzi potwierdził, że Zgromadzenie Ogólne na swoim następnym posiedzeniu wyznaczy trzyosobową Komisję Etyki, która będzie działała jako wewnętrzny organ sądowniczy rozpatrujący wszelkie ewentualne skargi dyscyplinarne.

Przypomnijmy, że Niels Nygaard przejął obowiązki Przewodniczącego EOC po śmierci Janeza Kocijančičia 1 czerwca 2020 roku.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: EOC