27. Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych pełen pomysłów

Blisko 180 osób zgromadził 27. Światowy Sejmik Polonijny, zorganizowany przez PKOl we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Polonijni działacze obradujący w Nysie i we Wrocławiu przybyli z  24 państw całego świata – od Kanady i USA po Republikę Południowej Afryki, od Irlandii i Litwy po Australię.

Całe przedsięwzięcie towarzyszyło rozgrywanym na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku 21. Światowym Letnim Igrzyskom Polonijnym.

Zanim rozpoczęła się zasadnicza część obrad, nasi goście wybrali sejmikowe władze – Starostę i Starościnę. Te funkcje w wyniku głosowania powierzono: Anicie Wójtowicz z Francji i Pawłowi Myśliwcowi z USA.

27 sierpnia w nyskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Igrzysk i Sejmiku. Oprócz uczestników obu wydarzeń, w wydarzeniu udział wzięli m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy – minister Andrzej Dera, minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, liczni samorządowcy, szefowie współpracujących z organizatorami, uczelni wojskowych – Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Polski Komitet Olimpijski reprezentował jego Wiceprezes i szef Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – Mieczysław Nowicki, a towarzyszyło mu doborowe „olimpijskie” grono – mistrzowie i medaliści igrzysk: Renata Mauer-Różańska, Tomasz Kucharski, Dariusz Goździak, Luiza Złotkowska i Marian Sypniewski.

Uroczysta Ceremonia wraz z ślubowaniami zawodników i sędziów oraz zapalenie igrzyskowego znicza zakończyła wyjątkowo udana część artystyczna w wykonaniu Justyny Steczkowskiej.

31 sierpnia we Wrocławiu 27. Światowy Polonijny Sejmik Działaczy Olimpijskich PKOl zakończył obrady. Jego ostatnią sesję zdominowała dyskusja na temat sposobów jeszcze lepszego docierania ze sportem do środowisk polonijnych w różnych częściach globu. Prowadząca obrady – członkini Zarządu PKOl, trzykrotna (w tym dwukrotnie złota) medalistka olimpijska w strzelectwie – Renata Mauer-Różańska oraz Adam Pietroń „opiekujący się” przez wiele lat w Komitecie polonijnym ruchem sportowym, przedstawili zgromadzonym kilka pomysłów na jeszcze szerszy niż dotąd rozwój sportu na obczyźnie, a zwłaszcza na zacieśnienie kontaktów ze środowiskami polonijnymi w krajach, w których już wkrótce będą rozgrywane igrzyska olimpijskie, a więc we Francji (Paryż 2024), Włoszech (Mediolan i Cortina 2026) czy Stanach Zjednoczonych (Los Angeles 2028). Powstał pomysł zorganizowania tam, na czas sportowej rywalizacji olimpijczyków, Domu Polskiego, który mógłby stać się centrum informacji o naszym kraju dla gości igrzysk (nie tylko osób polskiego pochodzenia), ale także – spotkań z wybitnymi polskimi sportowcami.

W ciekawej dyskusji uczestników Sejmiku, poświęcono wiele miejsca kwestiom wyławiania sportowych talentów wśród polskiej młodzieży mieszkającej poza ojczystym krajem. Wiele mówiono o pomocy PKOl w nawiązywaniu kontaktów ośrodków polonijnych z polskimi związkami sportowymi i klubami, organizowaniu spotkań z naszymi wybitnymi sportowcami, którzy mogliby być gośćmi polonijnych środowisk i opowiadać o swoich sportowych pajsach i sukcesach. Przykładem są „Sportowe niedziele” organizowane w Austrii przez Andrzeja Lecha, byłego reprezentanta naszego kraju w piłce ręcznej, gdzie gościem najbliższej niedzieli we wrześniu będzie mistrz olimpijski z Sapporo w skokach narciarskich – Wojciech Fortuna.

Dyskutowano także o formule organizowania (razem czy osobno) Igrzysk Polonijnych oraz Sejmików Polonijnych, w tym o tym, kto ma być uczestnikami tych wydarzeń. Opinie w tej sprawie były różne, jednak przeważył pogląd, iż byłoby najkorzystniej dla obu polonijnych imprez, gdyby kilkudniowy Sejmik poprzedzał Igrzyska i aby jego uczestnicy mogli już bez przeszkód kilka dni później stanąć do rywalizacji sportowej.

Nie zabrakło gorących dyskusji o środkach na polonijną działalność sportową. Żadne środowisko nie ma ich w nadmiarze, więc w tej sprawie sejmikowicze kierowali pytania do Jana Badowskiego – dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM, jak również Marka Orlińskiego Przedstawiciela MSZ – gości Sejmiku. Ciekawą inicjatywą młodych uczestników Sejmiku była propozycja organizowania cyklicznych, wspólnych webinarów sportowych środowisk polonijnych i przekazywania swoich pomysłów drogą internetową do Teresy Myśliwiec. Pierwsze internetowe spotkanie zaplanowano na przełomie września i października.

27. Światowy Polonijny Sejmik Działaczy Olimpijskich PKOl mógł odbyć się dzięki dotacji uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Sport dla Wszystkich.

PKOl
Fot.: Agata Pawłowska – Polonijna Agencja Informacyjna