6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu dla Pokoju i Rozwoju

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu dla Pokoju i Rozwoju (IDSDP). Decyzja stanowiła historyczny krok w uznaniu transformacyjnej mocy sportu i jego ogromnego potencjału w promowaniu pozytywnych zmian społecznych.

Wówczas głos zabrał Prezydent MKOl Thomas Bach, jako przedstawiciel organizacji, której misja opiera się na zobowiązaniu wobec młodzieży i społeczeństwa zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Olimpijskiej, żeby „umieścić sport w służbie harmonijnego rozwoju ludzkości w celu promowania pokojowego społeczeństwa dbającego o zachowanie godności ludzkiej”. Podkreślał, że jeśli ONZ i MKOl staną ramię w ramię do tego zadania, możliwe będą znaczące osiągnięcia w obszarach takich jak edukacja, rozwój społeczny, integracja i wspólne wysiłki na rzecz pokoju.

Maja Włoszczowska – członkini Komisji Zawodniczej MKOl, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim

Inicjatywa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych wypływa z potrzeby czasów oraz jest nauką płynącą z historii.

– Pomysł na promocję pokoju w świecie to odpowiedź na pojawiające się i trwające latami konflikty zbrojne, idące za tym wykluczenia oraz niekorzystne zmiany społeczne. Ta idea jest dla nas bardzo ważna, szczególnie teraz, gdy za granicą naszego kraju toczy się wojna. Nie możemy pozwolić na naruszanie olimpijskiej karty i  jedności. Mam nadzieję, że wszelkie wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Sportu dla Pokoju i Rozwoju przypomną nam wszystkim jak ważne jest życie w zgodzie – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

Tomasz Majewski Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą

Data tego święta nie jest przypadkowa. Nawiązuje ono do rozpoczęcia 6 kwietnia 1896 roku w Atenach pierwszych w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Dzień ten jest obchodzony co roku na całym świecie przez międzynarodowe, regionalne, krajowe organizacje sportowe, aby ukazać rolę, jaką sport odgrywa w społeczeństwie, zarówno przez zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwiększanie dostępności sportu, czy też wykorzystywania go jako narzędzia rozwoju w obszarach narażonych na zagrożenia przez konflikt, ubóstwo i nierówność. Inicjatywa Biała Kartka (#WhiteCard) skupia się na demonstrowaniu wsparcia dla ruchu pokojowego na całym świecie. W przeciwieństwie do żółtej i czerwonej kartki, które w sporcie oznaczają karę zaprasza do promocji zgody i jedności.

Polski Komitet Olimpijski zachęca do podejmowania wszelkich inicjatyw sportowych i edukacyjnych w szkołach i klubach sportowych, a także w innych grupach społecznych, w tym trudnym czasie, na rzecz rozwoju, pojednania i współdziałania.

PKOl