Ankieta dla zawodników kadr narodowych sportów olimpijskich

Polski Komitet Olimpijski, wspólnie z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi z Grecji, Litwy, Słowenii i Turcji oraz think tanku „European Network for Innovation and Knowledge” (EUNIK), realizuje dwuletni projekt Olympic Committees for Dual Career (OCDC), który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Głównym celem projektu jest wspieranie dwutorowej kariery sportowców rywalizujących w sportach olimpijskich.

Efektem projektu będzie powstanie katalogu dobrych praktyk. Opracowany zostanie również podręcznik z „mapą drogową” postępowania w zakresie dwutorowej kariery. W tym celu niezbędne jest zrozumienia problematyki i potrzeb kariery dwutorowej sportowców w sportach olimpijskich.

Prosimy wszystkich zawodników kadr narodowych sportów olimpijskich, zarówno kategorii juniorskich jak i seniorskich, a nawet tych, którzy zakończyli swoją sportową przygodę, o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.

Anonimowa ankieta dla zawodników kadr narodowych sportów olimpijskich

Odpowiedź na zawarte w niej pytania nie zajmie dłużej niż 5 min, a wszystkie przesłane do nas wyniki pomogą w przygotowaniu opracowań, które służyć będą Wam – Sportowcom.

Licząc na Waszą współpracę, zachęcamy do dzielenia się linkiem do ankiety z Waszymi Koleżankami i Kolegami z kadr narodowych.