Konkurs na opowiadania olimpijskie – przedłużony termin

W związku z dużym zainteresowaniem szkół podstawowych, Polski Komitet Olimpijski zdecydował przedłużyć o dwa tygodnie termin przesyłania prac w 32. Ogólnopolskim konkursie na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego.

Do 27 kwietnia czekamy na prace literackie uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – klasy IV-VI oraz VII-VIII. Opowiadania powinny dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:


✒ własnego doświadczenia sportowego,
✒ fabularyzacji losów znanych sportowców,
✒ zasady fair play i szacunku dla innych,
✒ radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
✒ równowagi między ciałem a umysłem,
✒ tradycji sportowych w rodzinie oraz w środowisku rówieśniczym.

Do dnia 25 maja 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora, składającej się z przedstawicieli Organizatora oraz nauczycieli polonistów i dziennikarzy.

Ogłoszenie wyników oraz odbiór nagród i upominków planowany jest na 20 czerwca 2022 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, podczas uroczystego spotkania z Laureatami i ich Opiekunami Naukowymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału!