Kto zostanie „Trenerką Roku 2021”?

Polski Komitet Olimpijski rozpoczyna nabór zgłoszeń do XXI edycji konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Kandydatury można przesyłać do 10 stycznia 2022 roku.

Tradycja organizowania konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim, trwa od 2001 roku. Jego celem jest wyłonienie trenerki, która w danym roku miała szczególne osiągnięcia; przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna).

Wybór laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także trenerów osiągających sukcesy z zawodniczką/-ami w danym roku, trenerów lub trenerki za całokształt ich pracy z zawodniczką/-ami oraz docenić tych, którzy popularyzują sport kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych lub innych. Mijający rok upłynął pod znakiem przełożonych z powodu pandemii koronawirusa Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio. Czy Laureatów w dwóch pierwszych kategoriach konkursu znajdziemy wśród kadry trenerskiej, która była w stolicy Japonii?

Inicjatywy takie jak ta – poza tytułową promocją wybitnych indywidualności trenerskich – są odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera. Dorobek trenerski Laureatów konkursu nagrodzonych w latach 2001-2020 pokazuje, że kobiety – trenerki świetnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami w dyscyplinach stereotypowo uważanych za typowo „męskie”, zaś trenerzy – mężczyźni wypracowują bardzo dobry system współpracy ze swoimi zawodniczkami oparty na wzajemnym szacunku, empatii, efektywnej komunikacji i z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. Konkurs „Trenerka Roku” jest ponadto wdrożeniem w życie rekomendacji opracowanych przez grupy robocze działające przy Komisji Sportu Kobiet PKOl, których celem było wzmocnienie pozycji kobiet w środowisku sportowym na kilku poziomach (sport amatorski, struktury organizacyjne, wizerunek medialny).

Daria Abramowicz

Na zgłoszenia od osób fizycznych, organizacji sportowych, uczelni wyższych i mediów czekamy do 10 stycznia 2022 roku – drogą mailową: mmyszkowska@pkol.pl, pocztą na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa (z dopiskiem „Trenerka Roku 2021”) bądź osobiście. Serdecznie zapraszamy!

PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora