LUX MED Głównym Partnerem Medycznym PKOl przez kolejne lata

Grupa LUX MED będzie Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego  i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do 2028 roku. Taką decyzję w Pekinie, podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich ogłosili Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUXMED i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

– To dla nas bardzo ważny dzień. Z dumą i nieprzerwanie wspieramy Polski Komitet Olimpijski i polskich sportowców. Widzimy ogromny potencjał do dalszej współpracy, gdyż cele jakie sobie stawiamy jako Grupa są w wielu miejscach zbieżne z celami i wartościami PKOl. Naszym zadaniem, jako Głównego Partnera Medycznego, jest odpowiednio zadbać o zdrowie sportowców. Zapewnić im od strony medycznej wszystko to, co pomoże im osiągnąć dobry wynik lub szybko wrócić do najlepszej, sportowej formy. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej drużyny i wspólnie tworzyć historię polskiego sportu – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUXMED i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej od 2014 roku. Otacza pełną, specjalistyczną i profesjonalną opieką medyczną polskich sportowców – zarówno tych utytułowanych, osiągających najlepsze wyniki sportowe, jak i tych, którzy rozpoczynają swoje sportowe kariery. Dzięki opiece LUX MED wielu sportowców może realizować swoje sportowe cele i ambicje oraz reprezentować nasz kraj na zawodach najwyższej rangi – w tym Igrzyskach Olimpijskich – najważniejszej sportowej imprezie świata.

– LUX MED to silna i uznana marka oraz doskonały zespół specjalistów, również w dziedzinie medycyny sportowej. Polscy sportowcy mają najlepszą z możliwych opiekę, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Profesjonalne wsparcie medyczne jest nieodłącznym elementem drogi i kariery sportowej każdego zawodnika. Dzięki opiece LUX MED polscy sportowcy mogą szybciej rehabilitować się po kontuzjach oraz osiągać wymarzone sukcesy. Ważnym elementem naszej współpracy jest także codzienna profilaktyka i diagnostyka zdrowotna. Dziękuję Pani Prezes Annie Rulkiewicz oraz całemu Zarządowi Grupy LUX MED za konsekwentne i pełne wspieranie polskich sportowców i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. LUX MED jest ważną częścią olimpijskiej wspólnoty wartości i ideałów. Jestem zaszczycony, że nasza współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata, aż do Igrzysk XXXIV Olimpiady Los Angeles 2028 – podkreślił Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUXMED i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej Grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce.

Grupa LUX MED to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUXMED i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

Biuro Komunikacji PKOl