Nagroda LOGOS OLIMPIJSKI 2022

W sferze działalności, która ukazuje kulturowe, społeczne i humanistyczne wartości sportu, wielką rolę w działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego odgrywa od 1984 roku Polska Akademia Olimpijska (PAOl) kierowana początkowo przez dr. Włodzimierza Reczka, później prof. Wojciecha Zabłockiego, a od 2000 r. przez prof. Józefa Lipca.

Polska Akademia Olimpijska od 20 lat organizuje konkurs na najlepsze prace naukowe na temat olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Laureaci konkursu uczestniczyli w latach ubiegłych w seminariach Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej, dzięki czemu zostają zaproszeni później przez prof. Józefa Lipca, do pracy naukowej i społecznej w Kole Młodych naukowców Polskiej Akademii Olimpijskiej.

PAOl ogłasza po raz kolejny konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie i prace magisterskie oraz po raz pierwszy w historii przyzna nagrodę LOGOS OLIMPIJSKI w 2022 roku dla publikacji książkowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu. Do udziału serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o Polskiej Akademii Olimpijskiej i konkursie.