Oświadczenie Prezesa PKOl w sprawie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w IO

Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – informuje, że jego zdaniem do czasu zakończenia barbarzyńskiej wojny w Ukrainie żaden rosyjski i białoruski sportowiec nie powinien brać udziału w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych – także igrzyskach olimpijskich.

PKOl był, jest i będzie solidarny z Ukrainą, ukraińskim narodem i sportowcami. Nasze stanowisko jest spójne ze stanowiskiem Polski i polskich władz.

Decyzja Międzynarodowego Komitetu  Olimpijskiego o dopuszczeniu zawodników tych krajów do rywalizacji sportowej – z uwzględnieniem określonych przez MKOl wymagań – jest  decyzją Komitetu Wykonawczego MKOl, a więc ścisłego kierownictwa MKOl.

Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego