Piotr Szulkowski z nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida 2022

Piotr Szulkowski – grafik, fotograf, malarz, rzeźbiarz został laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2022 w kategorii Sztuki Plastyczne za „INTERPRETACJE DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH” prezentowane podczas wystaw w Galerii(-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego i foyer Centrum Olimpijskiego PKOl w latach 2021 i 2022.

Nagroda Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została w roku 2001 i  przyznawana jest corocznie artystom  Mazowsza w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.  Ponadto od roku 2005 przyznawana jest Nagroda „Dzieło życia” za całokształt twórczości.

Piotr Szulkowski

Piotr Szulkowski urodził się w 1971 r. Ukończył studia na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2000 roku i uzyskał tytuł magistra w Pracowni Projektowania Graficznego prowadzonej przez profesora Mieczysława Wasilewskiego. Już podczas studiów zaczynał pracę dydaktyka. W 1997 roku objął stanowisko asystenta stażysty w Pracowni Rzeźby na Wydziale Grafiki u profesora Bohdana Chmielewskiego. Od 1998 roku pracował jako asystent u profesora Jana Jaromira Aleksiuna, a od roku 2009 (przez piętnaście lat) pełnił funkcję asystenta w Pracowni Rzeźby u profesora Adama Myjaka. W tymże roku uzyskał tytuł doktorski. Obecnie współprowadzi Otwartą Pracownię Rzeźby z profesorem Jakubem Łęckim. Zajmuje się grafiką. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Serdeczne gratulacje!

Polski Komitet Olimpijski