PKOl rozpoczął nowy program mentoringowy

Polski Komitet Olimpijski rozpoczął program mentoringowy – Olympic Committees Leadership Programme, wzorujący się na najlepszych międzynarodowych projektach w tym zakresie, również IOC Young Leaders Programme.

– Celem projektu jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach sportowych oraz dwutorowej kariery wśród sportowców olimpijskich – powiedziała Luiza Złotkowska, która jest koordynatorką projektu z ramienia PKOl. – Odbędzie się to poprzez zbadanie problemów i potrzeb występujących w krajach objętych „Olympic Committees Leadership Programme” oraz przygotowanie narzędzi wspierających rozwój liderów i wiedzy o przywództwie w organizacjach sportowych krajów objętych projektem.

OLCP to projekt, którego liderem jest Polski Komitet Olimpijski, a partnerami Narodowe Komitety Olimpijskie z 3 europejskich krajów Chorwacji, Grecji, Ukrainy  oraz Think Tank specjalizujący się w badaniach na temat sportu European Network for Innovation and Knowledge i Institute of Sport Governance.

Projekt obejmie również program mentorski, w ramach którego 20 uczestników (10 kobiet, 10 mężczyzn) z każdego kraju będzie pod opieką uznanych liderów. Aby zapewnić kształcenie międzysektorowe, podjęte zostaną wysiłki w celu przyciągnięcia liderów spoza sektora sportu do udziału w programie mentorskim.

Dodatkowym celem projektu jest ułatwienie sportowcom po karierze sportowej pracy w administracji sportowej oraz wyrównanie balansu płci w strukturach organizacji sportowych.

12 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Olympic Committees Leadership Programme”(OCLP), które rozpoczęło się od powitania i przemowy Otylii Jędrzejczak mistrzyni olimpijskiej i Prezes Polskiego Związku Pływackiego. Jej przemowa podkreśliła zaangażowanie liderów polskiego sportu w promowaniu odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach sportowych oraz dwutorowej kariery wśród sportowców.

Przedstawiony został ogólny zarys projektu, który powstał dzięki badaniom i analizie istniejących programów mentoringowych na całym świecie.

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie logo projektu, ustalenie harmonogramów oraz przedstawienie podziału obowiązków między organizacjami partnerskimi i zbliżających się terminów realizacji. Określono również termin kolejnego ze spotkań, które odbędzie się w Chorwacji.

Przebieg i produkty projektu:

– 5 spotkań konsorcjum projektu
– raport z badań w zakresie mentoringu w świecie sportu
– podręcznik jak wprowadzić aspirującego lidera / sportowca po zakończeniu kariery do organizacji sportowej
– program mentoringowy dla aspirujących liderów (20 uczestników w każdym kraju)
– konferencja dla organizacji sportowych, sportowców

Partnerzy:

Polski Komitet Olimpijski – lider projektu
Luiza Złotkowska
Aleksandra Wierzba

Grecki Komitet Olimpijski
Gabriel Mujollari

Chorwacki Komitet Olimpijski
Snjezana Pejcic
Hrvoje Brajković

Ukraiński Komitet Olimpijski
Georgii Zantaraia
Yurii Cheban

Institute of Sport Governance
Piotr Popławski
Grzegorz Botwina

EUNIK
Marcos López Flores

Czas trwania:
1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2026

Budżet:
400 000 euro – środki Erasmus+

PKOl
Fot.: Szymon Sikora/PKOl