Polska Fundacja Olimpijska

 

Polska Fundacja Olimpijska powstała w 1993 roku. Jej celem jest rozwój i wspieranie sportu i Ruchu Olimpijskiego oraz promocja zdrowego stylu życia, sportu powszechnego i dyscyplin olimpijskich w społeczeństwie – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Dane Fundacji:
KRS 0000089870
NIP 5260014094
REGON 010331189
Adres siedziby:
Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
Polska

 


„Dzień na medal” – nowy projekt współorganizowany przez Polską Fundację Olimpijską

Znamy już 31 zwycięskich szkół wspólnej akcji Procter & Gamble, Polskiej Fundacji Olimpijskiej oraz sieci sklepów Biedronka – „Każdy dzień na medal”. W programie, w którym granty wynosiły do 60 000 złotych, udział mogły wziąć wszystkie publiczne szkoły podstawowe w Polsce.

Cały projekt „Dzień na Medal” podzielony był na dwie fazy. Od 19 maja do 16 czerwca szkoły zgłaszały projekty, na które chciałby otrzymać dofinansowanie. Miały one dotyczyć działań, dzięki którym więcej dzieci będzie mogło rozwijać swoje sportowe pasje. Drugi etap – czyli głosowanie na najlepszy projekt – zakończył się 4 sierpnia. W jego efekcie 31 szkół, wiejskich i miejskich, reprezentujących wszystkie województwa naszego kraju, zdobyły granty.

Sprawdź zwycięskie szkoły z każdego województwa.

Projekt prowadzony przy udziale Polskiej Fundacji Olimpijskiej przy Polskim Komitecie Olimpijskim, ma na celu wsparcie publicznych szkół podstawowych w działaniach promujących sport wśród młodzieży. Wspólną ideą wszystkich partnerów jest budowanie właściwych nawyków w zakresie aktywności fizycznej u dzieci już od najmłodszych lat.

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Fundacji Olimpijskiej/Fot.: PKOl – Szymon Sikora

Głównym celem Polskiej Fundacji Olimpijskiej jest promocja sportu oraz dyscyplin olimpijskich wśród dzieci i młodzieży. Jednym z najważniejszych elementów składających się na zdrowy tryb życia jest właśnie aktywność fizyczna, która pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz rozwój dorosłych i dzieci. W tej kwestii niezwykle ważną rolę pełnią szkoły – szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy sport i ruch znajdują silną konkurencję, m.in. w świecie wirtualnym. Oferując atrakcyjną ofertę zajęć sportowych i wspierając młodych sportowców, szkoły mają szansę wzbudzić w dzieciach zamiłowanie do aktywności fizycznej. Wsparcie projektów, które mogą być przez nie realizowane, daje szansę na dotarcie do wielu uczniów i wywarcie realnego wpływu.

– Sport odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży. Wywiera pozytywny wpływ zarówno na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny. Pomaga wierzyć we własne siły, pokonywać słabości, kształtować charakter. Uczy wygrywać i przegrywać. Niestety – w wielu przypadkach – barierą w rozwijaniu predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci sprzętu sportowego czy wsparcia trenerów. Wierzę, że program, który wspólnie realizujemy, pomoże wychować przyszłych, niezwykle utalentowanych  sportowców oraz kształcić dzieci i młodzież zgodnie z olimpijskimi wartościami. Dziękuję P&G oraz sieci sklepów Biedronka za doskonałe rozumienie wychowawczej roli sportu i realizację edukacyjnej, sportowej misji – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Szkołom dziękujemy za udział w Programie „Dzień na medal” i serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy oddali głosy! Wspólnie zadbaliśmy o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci w Polsce!


Sport odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży – wywiera pozytywny wpływ zarówno na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny. U dzieci niepełnosprawnych pełni także ważną funkcję terapeutyczną – pomaga odzyskać wiarę we własne siły. Niestety – w wielu przypadkach – barierą w rozwijaniu predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci sprzętu sportowego czy wsparcia trenerów.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” to wspólna inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, firmy Procter&Gamble oraz Telewizji Polsat. To wyraz naszego wspólnego zaangażowania w aktywizację sportową dzieci i młodzieży.

Celem tej akcji było udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającym sporty olimpijskie, jak również wspieranie i rozpowszechnianie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych za pośrednictwem właściwych organizacji, zrzeszeń czy szkół sportowych. Partnerem inicjatywy została agencja Grey Group (WPP), która przygotowała identyfikację wizualną oraz stworzyła i wspierała komunikację i promocję programu.

W ramach programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” przyznawane były granty finansowe, pozyskiwane od sponsorów – głównie od firmy Procter&Gamble. Dyspozycja środków odbywała się poprzez Polską Fundację Olimpijską oraz Fundację Polsat.

Od 2013 r. odbyło się pięć edycji programu. Pierwsza z nich miała charakter pilotażowy, a w jej ramach granty otrzymały cztery ośrodki sportowe:

  • PKS „GWARDIA” Szczytno
  • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
  • Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku
  • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start

Cztery edycje programu

W ramach 1. edycji zostało przekazanych 14 grantów dla dzieci i młodzieży zdrowej (I filar) oraz 4 dla dzieci i młodzieży chorej lub niepełnosprawnej (II filar). Po raz kolejny jednym z beneficjentów programu został klub „GWARDIA” Szczytno, którego podopiecznym był Konrad Bukowiecki – mistrz świata juniorów 2014, mistrz Europy juniorów 2015, mistrz świata juniorów 2016 oraz halowy mistrz świata i rekordzista Polski 2017. W ramach programu grant otrzymała również m.in. Fundacja „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”.

W ramach 2. edycji zostało przekazanych 17 grantów dla dzieci i młodzieży zdrowej oraz 5 dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Na początku kwietnia 2017 r. ogłoszona została 3. edycja programu, w ramach której otrzymaliśmy ponad 130 wniosków od organizacji sportowych, spośród których wyłoniliśmy 25 beneficjentów I filaru i 9 beneficjentów filaru II. Ambasadorem programu został czterokrotny Mistrz Olimpijski Robert Korzeniowski.

W czerwcu 2018 r. podczas 20. Pikniku Olimpijskiego ogłoszona została lista laureatów IV edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie. Dzięki realizacji pilotażowej oraz czterech kolejnych edycji beneficjenci I filaru otrzymali granty finansowe w wysokości prawie 3 500 000 zł – natomiast beneficjenci II filaru – ponad 1 000 000 zł.