Polska Fundacja Olimpijska

 

Polska Fundacja Olimpijska powstała w 1993 roku. Jej celem jest rozwój i wspieranie sportu i Ruchu Olimpijskiego oraz promocja zdrowego stylu życia, sportu powszechnego i dyscyplin olimpijskich w społeczeństwie – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Dane Fundacji:
KRS 0000089870
NIP 5260014094
REGON 010331189
Adres siedziby:
Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
Polska

 

 

PROGRAM „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE”

Sport odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży – wywiera pozytywny wpływ zarówno na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny. U dzieci niepełnosprawnych pełni także ważną funkcję terapeutyczną – pomaga odzyskać wiarę we własne siły. Niestety – w wielu przypadkach – barierą w rozwijaniu predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci sprzętu sportowego czy wsparcia trenerów.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” to wspólna inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, firmy Procter&Gamble oraz Telewizji Polsat. To wyraz naszego wspólnego zaangażowania w aktywizację sportową dzieci i młodzieży.

Celem tej akcji było udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającym sporty olimpijskie, jak również wspieranie i rozpowszechnianie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych za pośrednictwem właściwych organizacji, zrzeszeń czy szkół sportowych. Partnerem inicjatywy została agencja Grey Group (WPP), która przygotowała identyfikację wizualną oraz stworzyła i wspierała komunikację i promocję programu.

W ramach programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” przyznawane były granty finansowe, pozyskiwane od sponsorów – głównie od firmy Procter&Gamble. Dyspozycja środków odbywała się poprzez Polską Fundację Olimpijską oraz Fundację Polsat.

Od 2013 r. odbyło się pięć edycji programu. Pierwsza z nich miała charakter pilotażowy, a w jej ramach granty otrzymały cztery ośrodki sportowe:

  • PKS „GWARDIA” Szczytno
  • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
  • Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku
  • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start

Cztery edycje programu

W ramach 1. edycji zostało przekazanych 14 grantów dla dzieci i młodzieży zdrowej (I filar) oraz 4 dla dzieci i młodzieży chorej lub niepełnosprawnej (II filar). Po raz kolejny jednym z beneficjentów programu został klub „GWARDIA” Szczytno, którego podopiecznym był Konrad Bukowiecki – mistrz świata juniorów 2014, mistrz Europy juniorów 2015, mistrz świata juniorów 2016 oraz halowy mistrz świata i rekordzista Polski 2017. W ramach programu grant otrzymała również m.in. Fundacja „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”.

W ramach 2. edycji zostało przekazanych 17 grantów dla dzieci i młodzieży zdrowej oraz 5 dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Na początku kwietnia 2017 r. ogłoszona została 3. edycja programu, w ramach której otrzymaliśmy ponad 130 wniosków od organizacji sportowych, spośród których wyłoniliśmy 25 beneficjentów I filaru i 9 beneficjentów filaru II. Ambasadorem programu został czterokrotny Mistrz Olimpijski Robert Korzeniowski.

W czerwcu 2018 r. podczas 20. Pikniku Olimpijskiego ogłoszona została lista laureatów IV edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie. Dzięki realizacji pilotażowej oraz czterech kolejnych edycji beneficjenci I filaru otrzymali granty finansowe w wysokości prawie 3 500 000 zł – natomiast beneficjenci II filaru – ponad 1 000 000 zł.