Reguła 40. Karty Olimpijskiej dla zawodnika


Drodzy Sportowcy!

Już niedługo powitamy Was w składzie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022. Jest to ważny moment zarówno dla Was, ale i dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Każdy uczestnik igrzysk to dla nas kolejny olimpijczyk, kolejna piękna sportowa historia, a dla Was, mamy nadzieję, szansa na najwyższe laury, prestiż, zdobycie niecodziennego doświadczenia i przeżyć, jakie zapewniają tylko igrzyska olimpijskie.

Uczestnictwo to niesie ze sobą przywileje, ale także obowiązki. Każdy członek Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, Karty Olimpijskiej oraz innych regulacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego związanych z udziałem w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.

Do takich przepisów zalicza się Reguła 40 Karty Olimpijskiej, do której MKOl i PKOl przyjął specjalne wytyczne obowiązujące podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 dotyczące wykorzystania wizerunków uczestników igrzysk przez sponsorów nie-olimpijskich.

PKOl, jako organizacja autonomiczna, nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa, ale pozyskuje środki od sponsorów i partnerów, dzięki którym może realizować swoje statutowe cele – w tym ten najważniejszy jakim jest zapewnienie udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w igrzyskach.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji dotyczących tzw. Reguły 40, które są dostępne na naszym portalu olimpijskim, a także śledzenia publikacji MKOl na portalu 365 przygotowanym specjalnie z myślą o zawodnikach.

Wierzę, że razem możemy budować silny Ruch Olimpijski i wspólnie troszczyć się o Polską Reprezentację Olimpijską. Właśnie temu służy reguła 40.

Z olimpijskim pozdrowieniem,

Andrzej Kraśnicki
Prezes PKOl


Reguła 40. – Zasady i terminy

W okresie igrzysk olimpijskich, zgodnie z Regułą 40. Karty Olimpijskiej, występują ograniczenia w wykorzystywaniu wizerunku członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Okres, w którym występują te ograniczenia nazywany jest „Ciszą Olimpijską” (ang. Blackout Period). Międzynarodowy Komitet Olimpijski – na każde igrzyska – określa zasady wykorzystywania wizerunku oraz okres „Ciszy Olimpijskiej”.

Pamiętaj!
Na podstawie art. 14 ustawy o sporcie Polski Komitet Olimpijski jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania wizerunku członka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w stroju reprezentacji olimpijskiej.

W Wytycznych MKOl określono zakres niedopuszczalnych praktyk, w tym wykorzystania Kontekstu Olimpijskiego i Dóbr Olimpijskich, ale także wyjątki od Reguły 40. na rzecz Indywidualnych Sponsorów Nie-olimpijskich dopuszczone na okres XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważną rolę dla rozwoju i kariery sportowej zawodników odgrywa wsparcie finansowe zapewniane przez sponsorów indywidualnych, PKOl, na podstawie Wytycznych MKOl, uchwalił zasady umożliwiające wykorzystanie Wizerunku podczas Ciszy Olimpijskiej (27.01-22.02.2022) przez Indywidualnych Sponsorów/Partnerów Nie-olimpijskich.

Zasady te stanowią wyjątek od zasad określonych w Regule 40. i zostały określone jako Wytyczne PKOl.

Zezwolenie na wykorzystanie Wizerunku w kontekście prywatnym podczas Ciszy Olimpijskiej może zostać udzielone wyłącznie Sponsorom Indywidualnym, tj. podmiotom związanym z Członkiem Reprezentacji Pekin 2022 umową, która ma na celu wspieranie jego rozwoju i kariery sportowej, po spełnieniu warunków przedstawionych w Wytycznych MKOl i Wytycznych PKOl i po uzyskaniu wyraźnej zgody:

• PKOl – dla kampanii o zasięgu krajowym albo

• MKOl – dla kampanii o zasięgu multi-terytorialnym

Informacje na temat reguły 40, zasad wykorzystywania wizerunku członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej publikowane będą na bieżąco. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy pisać na adres: rule40@pkol.pl.

Termin składnia Wniosków do PKOl to 29 listopada 2021 roku. Wnioski należy przesyłać:

• na adres e-mail rule40@pkol.pl – dla kampanii o zasięgu krajowym

• na adres e-mail rule40@olympic.org – dla kampanii o zasięgu multi-terytorialnym

Poniżej odnajdziecie wzór Wniosku PKOl.

Wzór Wniosku MKOl znajduje się na stronie Rule40.olympic.org.

Informacje na temat reguły 40. zasad wykorzystywania wizerunku członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej publikowane będą na bieżąco. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy pisać na adres: rule40@pkol.pl.Ważne materiały:

Link do Portalu Athlete365, w tym link do info o Regule 40.

Deklaracja praw i obowiązków sportowców MKOl

Zasady MKOl

Przewodnik ilustrowany MKOl

Przewodnik ilustrowany MKOl – (wersja polska)

FAQ MKOl

FAQ MKOl (wersja polska)