Polonijny Sejmik zakończył obrady

Wieczorem 23 września w Domu Polonii zlokalizowanym na Zamku w Pułtusku zakończył obrady XXVI Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski PKOl. Wzięło w nim udział przeszło 150 naszych rodaków przybyłych na północne Mazowsze niemal z całego świata.

Kolejne dni upłynęły im z jednej strony na spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wspólnota polska”, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a z drugiej – na udziale w rozgrywanych jednocześnie – na obiektach Pułtuska ale i Ostrowi Mazowieckiej – XX Letnich Światowych Igrzyskach Polonijnych.

W dyskusji z reprezentantami polskich władz padło wiele propozycji zmierzających do poprawienia relacji środowisk polonijnych z ojczystym krajem. Uczestnicy Sejmiku narzekali m.in. na zbyt skromne środki, jakie państwo przeznacza na ich działalność, w tym – na działania w sferze sportu. Skarżyli się również na zbyt skomplikowane procedury związane z występowaniem o dofinansowanie działań organizacji polonijnych. Przedstawiciele MSZ i KPRM skrzętnie notowali te uwagi i zapowiedzieli pochylenie się nad przedstawionymi im problemami. Prawdopodobnie od nowego roku w zakresie finansowania przez państwo działalności polonijnej w zakresie sportu pojawi się kilka nowości. Na szczegóły ewentualnych zmian trzeba jednak cierpliwie poczekać.

Uczestnictwo w Sejmiku nie ograniczyło się jedynie do obrad plenarnych, podczas których reprezentanci Polonii w krótkich prezentacjach omawiali swoje sposoby na usportowienie zwłaszcza polonijnej młodzieży, metody zdobywania środków na działalność, swoje sukcesy i porażki.
Mogli też odwiedzić Ostrów Mazowiecką, gdzie 22 września uroczyście otwarto po modernizacji stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Obok licznych przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych gościem uroczystości był także mistrz olimpijski z Tokio w rzucie młotem – Wojciech Nowicki. Dodajmy, że wielu naszych gości aktywnie uczestniczyło w igrzyskowej rywalizacji.

Inna grupa sejmikowiczów tego samego dnia odwiedziła Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie. Podczas zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki miała okazję do spotkania z dyrektorem placówki Sławomirem Majchrem oraz z pracownikami Działu Edukacji PKOl na czele z dyr. Katarzyną Deberny – olimpijką z Seulu w żeglarstwie.

W Klubie Olimpijczyka z kolei była okazja do rozmowy z Luizą Złotkowską (2-krotną, brązową i srebrną medalistką z Vancouver i Soczi w łyżwiarstwie szybkim), Iwoną Marcinkiewicz (brązową medalistką z Atlanty w łucznictwie) i Marianem Sypniewskim (2-krotnie brązowym medalistą z Moskwy i Barcelony w szermierce).

Jeszcze inne spotkanie odbyło się nazajutrz, w ostatnim już dniu pułtuskiego Sejmiku. O aktualnych problemach międzynarodowego ruchu olimpijskiego, miejscu w nim i zadaniach Polskiego Komitetu Olimpijskiego poinformował Sekretarz Generalny, 2-krotny, brązowy i srebrny medalista olimpijski w szermierce z Barcelony i Atlanty) – Adam Krzesiński, a o pobycie naszej reprezentacji na igrzyskach w Tokio opowiedział szef Misji Olimpijskiej, olimpijczyk z Sydney i Pekinu w la – Marcin Nowak. Była też swobodna, sympatyczna rozmowa ze wspomnianą już Iwoną Marcinkiewicz (brązową medalistką IO w Atlancie w łucznictwie) i Dariuszem Goździakiem (mistrzem olimpijskim z Barcelony w pięcioboju nowoczesnym). Obydwoje opowiadali m.in. o początkach swojej przygody ze sportem oraz o wrażeniach z igrzysk, w których uczestniczyli. Nie brakło osób, które sfotografowały się ze złotym medalem olimpijskim przywiezionym do Pułtuska przez Dariusza Goździaka.

Na zakończenie Sejmiku sformułowano kilka wniosków, które trafią do władz państwowych i do PKOl. Następne takie spotkanie – za dwa lata.

Polski Komitet Olimpijski
Fot.: Agata Pawłowska/Stowarzyszenie „Wspólnota polska”, Paweł Oprządzek/Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie