Prezes PKOl Doktorem Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl – został Doktorem Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ten zaszczytny tytuł przyznał mu Senat uczelni jako szczególne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w polskim i międzynarodowym Ruchu Olimpijskim, a także zasługi dla polskiego sportu.

Przyznanie tytułu doktora honoris causa Prezesowi PKOl było kulminacyjnym i najważniejszym punktem 54. Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Rektor uczelni – Jego Magnificencja prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – podziękował Andrzejowi Kraśnickiemu za przyjęcie tego tytułu, dotychczasowe zaangażowanie w rozwój sportu oraz wsparcie i promocję sportu powszechnego, zawodowego i akademickiego.

– Dziękuję, że przyjął Pan tę godność. To dla nas wielki zaszczyt i honor. Jesteśmy dumni, że należy Pan do naszej akademickiej wspólnoty – powiedział podczas uroczystości rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Laudację na rzecz Prezesa PKOl wygłosił dr hab. Piotr Godlewski – profesor AWFiS w Gdańsku, promotor przewodu o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa. Uzasadniając decyzję Senatu uczelni podkreślił przede wszystkim wybitne osiągnięcia Prezesa PKOl w zakresie działalności organizacyjnej w polskim i międzynarodowym Ruchu Olimpijskim, a także zasługi dla polskiego sportu.

– Działalność Doktora Honoris Causa Andrzeja Kraśnickiego w sporcie to mozolny trud całego życia profesjonalisty, eksperta zajmującego odpowiedzialne stanowisko w strukturach europejskiego i światowego sportu, to szeroka działalność pedagoga, propagatora i wolontariusza. Andrzej Kraśnicki był i jest człowiekiem o mocnym charakterze, charyzmatycznej osobowości, ale też skłonnym do kompromisów dla dobra idei, której służy. A przy całej zadziwiającej aktywności i kreatywności, sprawowanych funkcjach i osiągniętych zaszczytach, był i pozostał życzliwym i ujmującym w swej naturze człowiekiem. Jest niekwestionowanym wzorem i autorytetem – powiedział dr hab. Piotr Godlewski.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podziękował rektorowi oraz Senatowi uczelni za honorowe wyróżnienie oraz docenienie jego dotychczasowego zaangażowania w rozwój polskiego i międzynarodowego sportu i Ruchu Olimpijskiego. Podkreślił, że sport od zawsze zajmuje w jego życiu istotne miejsce.

– Bardzo dziękuję za ten zaszczytny tytuł, którym zostałem obdarzony przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Otrzymałem go od uczelni, która cieszy się wielką renomą i prestiżem. To dla mnie wielka wartość i duma. Dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi, a także Wysokiemu Senatowi za wyróżnienie mnie tak zaszczytnym tytułem, a także Promotorowi i Recenzentom mojego Doktoratu Honoris Causa. Chciałbym wyrazić wdzięczność dla tych wszystkich, z którymi współpracuję i współpracowałem, z którymi podążam i podążałem moją drogą zawodową – przede wszystkim moim kolegom i przyjaciołom z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Bardzo osobiste podziękowania kieruje w stronę mojej drogiej rodziny, na którą mogę zawsze liczyć i która od zawsze wspiera mnie w moich działaniach i pasji – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezes PKOl wygłosił wykład pt. „Ruch Olimpijski w obliczu zagrożeń klimatycznych, pandemii i konfliktów zbrojnych”, w którym wskazał najważniejsze wyzwania i priorytety światowego Ruchu Olimpijskiego.

Jednym z nich jest kwestia związana z obniżeniem emisji dwutlenku węgla – między innymi poprzez zmniejszenie zużycia energii, wykorzystanie energii odnawialnej, transportu publicznego i pojazdów o niskim zużyciu paliwa, a także politykę zerowej ilości odpadów.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski i osobiście Prezydent Thomas Bach jest promotorem wzmocnienia roli sportu, jako ważnego czynnika umożliwiającego realizację celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. MKOl intensywnie i szeroko włącza się w działania służące rozwiązaniu globalnego kryzysu klimatycznego.

Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził ambitny plan wdrożenia redukcji emisji dwutlenku węgla przez MKOl i Komitety Organizacyjne igrzysk o 30 procent do 2024 roku i o 50 procent do 2030 roku. Oznacza to, że igrzyska muszą być organizowane tak, by skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi.

W uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prezesowi PKOl i Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 uczestniczyli parlamentarzyści: senator Władysław Komarnicki i poseł Magdalena Sroka, przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańsk, rektorzy polskich uczelni – między innymi prof. dr hab. Andrzej Rokita – rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum.

Obecni byli także przedstawiciele polskich i międzynarodowych federacji sportowych – między innymi: Marian Dymalski – Wiceprezydent Światowej Federacji Sportu Akademickiego, Henryk Szczepański – Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Tomasz Chamera – Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, ks. Edward Pleń – duszpasterz sportowców, a także przedstawiciele biura PKOl – na czele z Adamem Krzesińskim – Sekretarzem Generalnym PKOl, dwukrotnym medalistą olimpijskim w szermierce.

Listy gratulacyjne przesłali między innymi Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek oraz Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

###

Andrzej Kraśnicki ze sportem zetknął się jeszcze jako uczeń, biorąc udział w szkolnych, regionalnych i międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych oraz w rozgrywkach w grach zespołowych, spośród których szczególnie upodobał sobie piłkę ręczną. W tej dyscyplinie – jeszcze przed podjęciem studiów – dostał się do kadry narodowej juniorów, a następnie, już jako student Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (obecna AWF) w Poznaniu – także do młodzieżowej reprezentacji kraju. W roku 1971 ukończył wyższe studia, zdobywając tytuł magistra wychowania fizycznego oraz uzyskując uprawnienia trenera piłki ręcznej, instruktora narciarstwa i ratownika wodnego. W latach następnych pracował w macierzystej uczelni, prowadząc zajęcia z socjologii sportu i czasu wolnego. Z inicjatywy Andrzeja Kraśnickiego powołano do życia Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska. Był jego pierwszym Prezesem, a następnie Prezesem Honorowym i przedstawicielem Polski w kierownictwie IAKS International. W latach 2001-2003 Andrzej Kraśnicki był Prezesem klubu sportowego Posnania, wyróżniającego się nie tylko w sporcie wyczynowym, ale także należącym do krajowych liderów współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Swój wolontariat na rzecz sportu od lat z powodzeniem łączył z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, również w biznesie zdobywając cenne doświadczenie i kontakty wykorzystywane później do poszukiwania podmiotów mogących wspierać polski sport. W okresie 2002-2005 Andrzej Kraśnicki kierował Polską Konfederacją Sportu, a w latach 2006-2021 był Prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce – obecnie jest Prezesem Honorowym. W tym czasie ta dyscyplina w polskim wydaniu zanotowała szereg wartościowych sukcesów międzynarodowych, w tym – zdobycie medali mistrzostw świata i zajęcie wysokich lokat na igrzyskach olimpijskich. Godna podkreślenia jest rola Andrzeja Kraśnickiego w staraniach o powierzanie Polsce roli gospodarza prestiżowych imprez międzynarodowych.

Od roku 2006 Andrzej Kraśnicki wchodzi w skład Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od roku 2010 jest jego Prezesem. W roku 2021 po raz kolejny został wybrany w skład Komitetu Wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Jest w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), a do początku 2021 roku także w Zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

W polskim, europejskim i światowym ruchu sportowym od lat cieszy się uznaniem i wysokim autorytetem, czego potwierdzeniem są także nadane mu: tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2019) oraz Profesora Honoris Causa Collegium Humanum (2020), Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie (2021). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń – także państwowych przyznawanych przez Prezydenta RP.

###

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego to uczelnia z ponad 70-letnią tradycją. W ostatnich latach – jako jedyna uczelnia sportowa na Pomorzu – postawiła na naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2014 roku zakończono rozległą termomodernizację oliwskiego kampusu, w roku 2015 rozbudowę do stu miejsc postojowych mariny w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, z kolei w roku 2018 oddano do użytku unikalną w skali Polski Halę Gimnastyczną Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS. Rok 2019 – w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym – przyniósł kolejne zmiany. Całkowicie zmieniła się struktura uczelni, a z trzech dotychczasowych wydziałów – Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji powstał jeden – Wydział Kultury Fizycznej.

Doktoranci zaczęli studiować w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej, a stery uczelni przejęła nowo powołana Rada Uczelni. Ponadto Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, bardziej niż dotychczas, otworzyła się na studentów z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Gdańska zarówno z krajów europejskich, jak i z dalekiej Azji, w ramach programu Erasmus+, a także indywidualnie.

Z gdańską AWFiS związanych jest wielu medalistów olimpijskich – między innymi Leszek Blanik – brązowy medalista w gimnastyce (Sydney 2000) i złoty medalista olimpijski (Pekin 2008), Adam Korol – złoty medalista w wioślarstwie (Pekin 2008), Waldemar Legień – złoty medalista w judo (Seul 1988, Barcelona 1992) oraz Henryk Rozmiarek – brązowy medalista w piłce ręcznej (Montreal 1976).

Więcej: Nasi Olimpijczycy – AWFiS